49/1984

Suomen hallituksen ja Uuden Seelannin hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehtyyn sopimukseen liittyvä PÖYTÄKIRJA

Allekirjoitettaessa tänään Suomen hallituksen ja Uuden Seelannin hallituksen välistä sopimusta tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi ovat allekirjoittaneet sopineet seuraavista lisämääräyksistä, jotka ovat sopimuksen olennainen osa:

On sovittu:

1. Sopimuksen 2 artikla:

Sovellettaessa 2 artiklan 1 kappaleen a) kohtaa ei Uuden Seelannin vero käsitä ilmaisanneista suoritettavaa veroa (the bonus issue tax).

2. Sopimuksen 3, 4, 8, 13 ja 15 artikla:

Sanonta "tosiasiallinen johto" tarkoittaa, muun kuin luonnollisen henkilön osalta, paikkaa, jossa henkilön päivittäinen toimeenpaneva johto on, riippumatta siitä mistä ylivalvontaa harjoitetaan.

3. Sopimuksen 6 artikla:

Sanonta "hallinta" tarkoittaa hallintaa, joka perustuu oikeuteen käyttää yhtiön kiinteää omaisuutta tai asua siinä.

4. Sopimuksen 7 artikla:

Koska Uudessa Seelannissa sovelletaan vakuutusyhtiöiden verotuksessa erityistä verotusperustetta ja koska 7 artiklan määräykset eivät ole tämän perusteen mukaisia, ei 7 artikla vaikuta sopimusvaltion, vakuutustoiminnasta saadun tulon määräämistä koskevan lainsäädännön soveltamiseen edellyttäen, että sopimusvaltiot neuvottelevat keskenään päästäkseen yhteisymmärrykseen tähän kappaleeseen tehtävästä tarpeelliseksi katsottavasta muutoksesta, jos kysymyksessä olevaa, sopimusvaltiossa tämän sopimuksen allekirjoittamisajankohtana voimassa olevaa lakia muutetaan (muutoin kuin vähäisessä määrin vaikuttamatta sen yleiseen luonteeseen).

5. Sopimuksen 10 artikla:

Sanonta "yhtiön jakamattomaan voittoon kohdistuva vero" ei käsitä ilmaisanneista suoritettavaa Uuden Seelannin veroa (the bonus issue tax).

6. Sopimuksen 10, 11 ja 12 artikla:

Jos verosopimuksessa, joka vastedes tehdään Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön jäsenen kanssa:

a) Suomi rajoittaa osingosta lähteellä suoritettavan veron, tai

b) Uusi Seelanti rajoittaa osingosta, korosta tai rojaltista lähteellä suoritettavan veron verokantaan, joka on alhaisempi kuin vastaavassa artiklassa on määrätty, sitoutuvat molemmat hallitukset tarkistamaan kysymyksessä olevia määräyksiä sopiakseen samaa kohtelua koskevista määräyksistä.

7. Jos Uusi Seelanti jonakin ajankohtana tämän pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen sisällyttää johonkin verosopimuksistaan syrjintäkieltoa koskevan artiklan, on Uuden Seelannin hallituksen ilman tarpeetonta viivytystä ilmoitettava asiasta Suomen hallitukselle ja ryhdyttävä neuvottelemaan Suomen hallituksen kanssa tällaisen artiklan sisällyttämiseksi tänään allekirjoitettuun sopimukseen.

Tämä pöytäkirja on voimassa niin kauan kuin tänään allekirjoitettu sopimus on voimassa.

Tehty Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1982 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.