45/1984

Annettu: 31.08.1984

Asetus Euroopan talousyhteisön kanssa tehdyn sopimuksen 1 ja 2 pöytäkirjojen muutosten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1973 tehdyssä sopimuksessa (SopS 67/73) tarkoitettu sekakomitea on sopimuksen 12 a artiklan (SopS 76/81) nojalla 16 päivänä joulukuuta 1981 tekemällään päätöksellä n:o 5/81 päättänyt muuttaa eräiden sopimuksen 1 ja 2 pöytäkirjoissa tarkoitettujen tavaroiden tullitariffinimikkeistöä, mikä muutos, tasavallan presidentin hyväksyttyä sen 24 päivänä elokuuta 1984, on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1982 lukien, niin kuin siitä on sovittu.

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä elokuuta 1984.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1984

Alkuperäinen sopimus: 67/1973

Euroopan talousyhteisön kanssa tehdyn sopimuksen 1 ja 2 pöytäkirjojen muutokset

Sekakomitean päätös n:o 5/81 16 päivänä joulukuuta 1981 pöytäkirjojen 1 ja 2 muuttamisesta

Sekakomitea,

joka on ottanut huomioon

Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1973 tehdyn sopimuksen, erityisesti sen 12 a artiklan,

että yhteisö on muuttanut GATTin monenvälisen kauppaneuvottelukierroksen (Tokion kierros) tulosten toteuttamisen yhteydessä Yhteisön tullitariffin nimikkeiden 21.04 ja 48.07 nimikkeistöä,

että Yhteisö on omaksunut lainsäädännössään eurooppalaisen valuuttayksikön (ECU) käytön laskentayksikön (unit of account) sijasta, mikä vaikuttaa myös sopimuksen 2 pöytäkirjan 1 taulukossa mainittuihin Yhteisön tullitariffin nimikkeisiin 21.07 ja 22.09,

että sopimuksessa tarkoitettujen tavaroiden nimikkeistöä olisi muutettava sanottujen muutosten mukaisesti,

on päättänyt:

1 artikla

1. muutetaan 1 pöytäkirjan 1 artiklan kohtiin 1 ja 3 sisältyviä taulukoita seuraavasti:

- toisen sarakkeen otsikkoon lisätään alanimike 48.07 D" alanimikkeen "48.07 C" jälkeen

2. muutetaan 1 pöytäkirjan A-liitteen nimikkeistöä seuraavasti:

(taulukko on jätetty tästä pois)

3. muutetaan 1 pöytäkirjan B-liitteen nimikkeistöä seuraavasti:

(taulukko on jätetty tästä pois)

4. muutetaan 1 pöytäkirjan C-liitteen nimikkeistöä seuraavasti:

(taulukko on jätetty tästä pois)

5. muutetaan 2 pöytäkirjan I taulukkoa seuraavasti:

Euroopan talousyhteisö

(taulukko on jätetty tästä pois)

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.