39/1984

Annettu: 20.07.1984

Asetus Asetus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutoksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission viidennessä kokouksessaan 13 - 16 päivänä maaliskuuta 1984 hyväksymä Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (SopS 12/80) IV liitteen 5 säännön muutos, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 6 päivänä huhtikuuta 1984, on voimassa 1 päivästä heinäkuuta 1984 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä heinäkuuta 1984.

Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 1984

Alkuperäinen sopimus: 12/1980

Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva YLEISSOPIMUS

Yleissopimuksen IV liitteen 5 säännön johdanto (muutettu SopS 31/1981) muutetaan seuraavasti:

Tämän säännön määräykset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.