26/1984

Annettu: 02.06.1984

Asetus Asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Lontoossa 19 päivänä marraskuuta 1973 kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen (SopS 27/67) 7 artiklan muutos, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 10 päivänä syyskuuta 1976 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Kansainvälisen merenkulkujärjestön pääsihteerin huostaan 4 päivänä lokakuuta 1976, tulee voimaan 2 päivänä kesäkuuta 1984 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä kesäkuuta 1984.

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 1984

Alkuperäinen sopimus: 27/1967

Kansainvälistä meriliikenteen helpottamista koskeva YLEISSOPIMUS

7 artikla

1. Sopimushallitukset voivat muuttaa tämän yleissopimuksen liitettä joko jonkin sopimushallituksen ehdotuksesta tai tätä tarkoitusta varten koolle kutsutun konferenssin toimesta.

2. Jokainen sopimushallitus voi ehdottaa liitteen muuttamista toimittamalla järjestön pääsihteerille (jota jäljempänä kutsutaan "pääsihteeriksi") muutosta koskevan ehdotuksen:

a) Järjestön meriliikenteen helpottamista käsittelevän komitean on käsiteltävä jokainen tämän kohdan mukaisesti tehty muutosehdotus edellyttäen, että muutosehdotus on toimitettu vähintään kolme kuukautta ennen tämän komitean kokousta. Jos kaksi kolmasosaa komiteassa läsnä olevista ja äänestävistä sopimushallituksista hyväksyy muutoksen, on pääsihteerin tiedotettava muutoksesta kaikille sopimushallituksille.

b) Jokainen tämän kohdan mukaisesti liitteeseen tehty muutos tulee voimaan viidentoista kuukauden kuluttua siitä, kun pääsihteeri on tiedottanut ehdotuksista kaikille sopimushallituksille, ellei kahdentoista kuukauden kuluessa tiedottamisesta vähintään yksi kolmasosa sopimushallituksista ole ilmoittanut kirjallisesti pääsihteerille, etteivät ne hyväksy ehdotusta.

c) Pääsihteerin on ilmoitettava kaikille sopimushallituksille jokainen alakohdan b) mukaisesti saatu ilmoitus ja voimaantulopäivä.

d) Sopimushallitukset, jotka eivät hyväksy muutosta, eivät ole siihen sidottuja, mutta niiden on seurattava tämän yleissopimuksen 8 artiklan mukaista menettelyä.

3. Pääsihteerin tulee kutsua koolle sopimushallitusten konferenssi harkitsemaan muutoksia liitteeseen, jos vähintään kolmasosa sopimushallituksista sitä pyytää. Jokainen tällainen konferenssissa läsnäolevien ja äänestävien sopimushallitusten kahden kolmasosan enemmistöllä hyväksymä muutos tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona pääsihteeri ilmoittaa sopimushallituksille hyväksytystä muutoksesta.

4. Pääsihteerin tulee ensi tilassa ilmoittaa kaikille allekirjoittajahallituksille jokaisen tämän artiklan nojalla tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja voimaantulosta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.