78/1983

Alkuperäinen sopimus: 62/1973

Saksan Demokraattisen Tasavallan kanssa taloudellisesta, tieteellis-teknisestä ja teollisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen muutos

KIRJEENVAIHTO Suomen osapuolen puheenjohtaja Suomen ja Saksan Demokraattisen Tasavallan välisen sekakomission SDT:n osapuolen puheenjohtajalle

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1983

Kunnioitettu Herra Pääjohtaja,

Suomen Tasavallan nimissä ja sen valtuuttamana minulla on kunnia esittää seuraava muutos Suomen Tasavallan ja Saksan Demokraattisen Tasavallan välillä 20 päivänä kesäkuuta 1973 taloudellisesta, tieteellis-teknisestä ja teollisesta yhteistyöstä tehtyyn sopimukseen:

9 artikla

Tämä sopimus on voimassa 31 päivään joulukuuta 1993.

Jollei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kirjallisesti 6 kuukautta ennen sen voimassaoloajan päättymistä, sopimus on voimassa aina vuoden kerrallaan.

Tämä muutos tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Mikäli Saksan Demokraattisen Tasavallan hallitus yhtyy tehtyyn muutosesitykseen, pyydän Teitä Herra Pääjohtaja, vahvistamaan tämän samansisältöisellä vastauksella.

KIRJEENVAIHTO SDT:n osapuolen puheenjohtaja Suomen ja Saksan Demokraattisen Tasavallan välisen sekakomission Suomen osapuolen puheenjohtajalle

Berliinissä 9 päivänä marraskuuta 1983

Kunnioitettu Herra Suurlähettiläs,

Minulla on kunnia vahvistaa seuraavan sisältöinen 14 päivänä lokakuuta 1983 päivätty kirjeenne:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vakuutan, että Saksan Demokraattisen Tasavallan hallitus yhtyy kirjeenne sisältöön ja samalla kirjelmäni perusteella on tehty molempien maiden hallitusten välinen sopimus. Tämä sopimus muodostaa erottamattoman osan yllä mainitusta sopimuksesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.