69/1983

Annettu: 9.12.1983

Asetus Intian kanssa tehdyn kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Suomen tasavallan ja Intian tasavallan välillä 10 päivänä kesäkuuta 1983 tehty kulttuurisopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 4 päivänä marraskuuta 1983 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 9 päivänä marraskuuta 1983, tulee voimaan 9 päivänä joulukuuta 1983 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä joulukuuta 1983.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1983

Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välinen KULTTUURISOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Intian tasavallan hallitus, jotka

haluavat vahvistaa maidensa välisiä ystävällisiä suhteita kulttuurin, opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen alalla,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Sopimuspuolet edistävät ja kehittävät yhteistyötä maidensa välillä kumpaakin maata kiinnostavilla kulttuurin, opetuksen ja tieteen aloilla.

2 artikla

1 artiklassa mainitussa tarkoituksessa sopimuspuolet rohkaisevat ja helpottavat kulttuurin, opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen aloilla sekä myös muilla näihin liittyvillä aloilla tapahtuvaa yliopistojen, laitosten ja järjestöjen edustajien vaihtoa.

Ne rohkaisevat myös muita järjestelyjä, kuten opiskelu- ja tutkimusapurahojen myöntämistä ja näyttelyiden järjestämistä, jotka edistävät tämän sopimuksen tarkoituksen toteuttamista.

3 artikla

Sopimuspuolet ryhtyvät yhdessä tarvittaviin toimiin tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Tässä tarkoituksessa sopimuspuolten edustajat pitävät kokouksia, joissa laaditaan määräaikaisohjelmia sekä tarkistetaan tämän sopimuksen toteuttamista. Kokoukset pidetään toisen sopimuspuolen ehdotuksesta sopimuspuolten sovittua ajasta ja paikasta. Ohjelmat sisältävät myös määräykset yhteistyön muodoista ja rahoitusehdoista.

4 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtiosäännön mukaiset vaatimukset on täytetty.

5 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta. Sen jälkeen se pysyy voimassa vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuolista irtisano sitä kirjallisesti diplomaattiteitse kuutta kuukautta ennen kunkin voimassaolokauden päättymistä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet edustajat, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja kiinnittäneet siihen sinettinsä.

Tehty Helsingissä kymmenentenä päivänä kesäkuuta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäkolme, joka vastaa kahdettakymmenettä päivää Jyaistha-kuuta tuhatyhdeksänsataaviisi (Saka), kahtena suomen-, hindin- ja englanninkielisenä alkuperäiskappaleena, joiden kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia paitsi erimielisyyden sattuessa, jolloin englanninkielinen teksti ratkaisee.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.