67/1983

Annettu: 15.12.1983

Asetus linja-autoilla tapahtuvaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevan sopimuksen (ASOR) voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Dublinissa 26 päivänä toukokuuta 1982 tehty linja-autoilla tapahtuvaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskeva sopimus (ASOR), jonka eräät määräykset on 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (891/83) hyväksytty ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 18 päivänä maaliskuuta 1983 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Euroopan liikenneministerikonferenssin (CEMT) sihteeristön huostaan 25 päivänä maaliskuuta 1983, on voimassa 1 päivästä joulukuuta 1983 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Linja-autoilla tapahtuvaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevan sopimuksen (ASOR) eräiden määräysten hyväksymisestä 18 päivänä maaliskuuta 1983 annettu laki (891/83) sekä tämä asetus tulevat voimaan 15 päivänä joulukuuta 1983.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1977

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.