PÖYTÄKIRJA polttoaseiden käyttöä koskevista kielloista tai rajoituksista (III Pöytäkirja)

1 artikla
Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa:

1. "Polttoase" tarkoittaa mitä tahansa asetta tai ampumatarviketta, joka on ensisijaisesti suunniteltu sytyttämään tuleen kohteita tai aiheuttamaan henkilöille palovammoja maaliin saatetun aineen kemiallisesta reaktiosta syntyneen tulen, kuumuuden tai molempien vaikutuksesta.

a) Polttoaseita voivat olla esimerkiksi liekinheittimet, polttorasiat ja -pullot, ammukset, raketit, kranaatit, miinat, pommit ja muut polttotaisteluaineita sisältävät säiliöt.

b) Polttoaseita eivät ole:

i) Ampumatarvikkeet, joilla saattaa olla sattumanvaraisia polttovaikutuksia kuten valaisutarvikkeet, valojuovat, savutus- tai merkinantojärjestelmät;

ii) Ampumatarvikkeet, jotka on suunniteltu niin, että niissä yhdistyvät tunkeutumis-, paine- tai sirpalevaikutukset lisänä olevaan polttovaikutukseen, kuten panssarinläpäisyammukset, sirpaleammukset, sirpalepommit ja muut samanlaatuiset monivaikutteiset ampumatarvikkeet, joissa polttovaikutusta ei ole erityisesti suunniteltu tuottamaan henkilöille palovammoja, vaan käytettäväksi sotilaskohteita kuten panssaroituja ajoneuvoja, ilma-aluksia ja sotilaslaitoksia tai tukeutumislaitoksia vastaan.

2. "Siviiliväestön keskittymä" tarkoittaa mitä tahansa pysyvää tai tilapäistä siviiliväestön keskittymää, kuten kaupunkien asuttuja osia tai asuttuja kaupunkeja tai kyliä tai pakolaisten tai evakuoitujen leirejä tai kolonnia tai paimentolaisryhmiä.

3. "Sotilaskohde" tarkoittaa kohteista puhuttaessa mitä tahansa kohdetta, jonka luonne, sijainti, tarkoitus tai käyttö muodostaa tärkeän osan sotilaallisesta toiminnasta ja jonka täydellinen tai osittainen tuhoaminen, haltuunotto tai vaarattomaksi saattaminen merkitsee kulloinkin vallitsevissa oloissa selvää sotilaallista hyötyä.

4. "Siviilikohteita" ovat kaikki kohteet, jotka eivät ole 3 kappaleessa tarkoitettuja sotilaskohteita.

5. "Toteutettavissa olevia varotoimia" ovat käytännössä mahdolliset varotoimet ottaen huomioon senhetkiset olosuhteet kokonaisuudessaan humanitääriset ja sotilaalliset näkökohdat mukaan luettuina.

2 artikla
Siviiliväestön jo siviilikohteiden suojelu

1. Kaikissa olosuhteissa on kiellettyä kohdistaa hyökkäystä polttoaseilla siviiliväestöön sinänsä, yksityisiin siviilihenkilöihin tai siviilikohteisiin.

2. Kaikissa olosuhteissa on kiellettyä kohdistaa hyökkäystä ilmakuljetteisilla polttoaseilla mihinkään sotilaskohteeseen, joka sijaitsee siviiliväestön keskittymän sisällä.

3. Edelleen on kiellettyä kohdistaa hyökkäystä muilla kuin ilmakuljetteisilla polttoaseilla mihinkään siviiliväestön keskittymän sisällä sijaitsevaan sotilaskohteeseen, paitsi milloin sellainen sotilaskohde on selvästi erotettu siviiliväestön keskittymästä ja on ryhdytty kaikkiin toteutettavissa oleviin varotoimiin tarkoituksena rajoittaa polttovaikutukset sotilaskohteeseen ja välttää ja joka tapauksessa vähimmäistää sattumanvaraiset siviiliväestön hengenmenetykset, siviiliväestön haavoittumiset ja siviilikohteiden vahingot.

4. Polttoasehyökkäyksen kohdistaminen metsiin tai muuhun kasvillisuuteen on kiellettyä, paitsi milloin sellaisia luonnonosia käytetään peittämään, kätkemään tai naamioimaan taistelijoita tai muita sotilaskohteita tai ne ovat itse sotilaskohteita.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.