Annettu: 02.12.1983

Asetus eräiden tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien pöytäkirjojen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Genevessä 10 päivänä lokakuuta 1980 tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehty yleissopimus, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 26 päivänä helmikuuta 1982 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 4 päivänä huhtikuuta 1982, tulee voimaan 2 päivänä joulukuuta 1983 niin kuin siitä on sovittu. Mainittuun yleissopimukseen liittyvät pöytäkirjat I - III, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 26 päivänä helmikuuta 1982 ja joiden noudattamista koskeva ilmoitus on jätetty Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille 4 päivänä huhtikuuta 1982, tulevat niinikään voimaan 2 päivänä joulukuuta 1983 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä joulukuuta 1983.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1983

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.