62/1983

Annettu: 1.11.1983

Asetus Brasilian Federatiivisen Tasavallan kanssa taloudellisesta ja teollisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Brasiliassa 5 päivänä marraskuuta 1981 Suomen Tasavallan hallituksen ja Brasilian Federatiivisen Tasavallan hallituksen välillä taloudellisesta ja teollisesta yhteistyöstä tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 26 päivänä helmikuuta 1982 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 30 päivänä syyskuuta 1983, on voimassa 30 päivästä lokakuuta 1983 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1983.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1983

SOPIMUS taloudellisesta ja teollisesta yhteistyöstä Suomen tasavallan ja Brasilian federatiivisen tasavallan välillä

Suomen Tasavallan hallitus ja Brasilian Federatiivisen Tasavallan hallitus, pyrkien vahvistamaan maittensa välisiä ystävyyssiteitä ja edistämään perinteistä taloudellista ja teollista yhteistyötä tasa-arvoisuuden pohjalta ja maittensa molemminpuoliseksi hyödyksi,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat ja pyrkivät kehittämään taloudellista ja teollista yhteistyötä kysymykseen tulevien laitosten, viranomaisten, järjestöjen, yritysten ja muiden välillä molemmissa maissa.

2 artikla

Tämän sopimuksen puitteissa tapahtuvan yhteistyön muodot, tavat ja ehdot neuvotellaan ja sovitaan asianomaisten laitosten, järjestöjen, ja muiden osapuolten kesken kummankin maan lakien ja säännösten pohjalta.

3 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan helpottamaan tämän sopimuksen puitteissa tapahtuvan yhteistyön valmisteluun ja sen toteuttamiseen liittyviä muodollisuuksia.

4 artikla

Täten perustetaan hallitusten välinen Suomen ja Brasilian välisen taloudellisen ja teollisen yhteistyön sekakomissio. Sekakomissioon voi kuulua molempien maiden laitosten, järjestöjen, yritysten ja muiden osapuolten edustajia.

5 artikla

1. Sekakomissio seuraa ja edistää maiden välisiä taloudellisia ja teollisia suhteita. Se seuraa yleisesti niillä talouselämän aloilla tapahtuvaan yhteistyöhön liittyviä taloudellisia kysymyksiä, joilla yhteistyöhön saatetaan ryhtyä.

2. Yllä mainittujen suhteiden kehittämiseksi se pyrkii yksilöimään yhteisen kiinnostuksen alueita ja ryhtyy toimenpiteisiin erityisten hankkeiden ja ohjelmien toteuttamiseksi.

6 artikla

Sekakomissio toimii tiedonvaihto- ja neuvotteluelimenä sen alaan luettavissa kysymyksissä ja rohkaisee ja edistää yhteydenpitoa artiklassa 1 mainittujen laitosten, järjestöjen, yritysten ja muiden osapuolten kesken.

7 artikla

Sekakomissio kokoontuu Helsingissä tai Brasiliassa jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä.

8 artikla

1. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen kirjallisesti siitä, että niiden valtiosääntöjen tämän sopimuksen voimaantulolle asettamat vaatimukset on täytetty. Sopimus tulee voimaan 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluttua viimeisestä ilmoituksen antopäivästä lukien.

2. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin sopimuspuoli voi ilmoittaa toiselle kirjallisesti päätöksestään päättää tämän sopimuksen voimassaolo. Tässä tapauksessa sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottamispäivästä.

Minkä vakuudeksi allekirjoittaneet siihen asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat tänään allekirjoituksellaan vahvistaneet tämän sopimuksen.

Tehty Brasiliassa marraskuun 5 päivänä 1981 kahtena alkuperäiskappaleena suomen-, portugalin- ja englanninkielellä, jotka kaikki ovat yhtä todistusvoimaisia. Mikäli tulkinnasta syntyy erimielisyyksiä, on englanninkielinen teksti määräävä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.