61/1983

Suomen ja Neuvostoliiton välillä vastuualueiden jakamisesta Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen mukaisesti tehty sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Moskovassa oleva suurlähetystö Neuvostoliiton ulkoasiainministeriölle

Suomen Moskovassa oleva suurlähetystö esittää kunnioituksensa vakuutuksen Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton ulkoasiainministeriölle ja ilmoittaa kunnioittavasti Suomen tasavallan hallituksen ehdottavan, että Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välillä tehtäisiin sopimus siitä, että Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välisen 25 päivänä helmikuuta 1980 tehdyn Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton lainkäyttövallan alueiden rajaamista kalastuksen alalla Suomenlahdella ja Itämeren koillisosassa koskevan sopimuksen 1 ja 2 artiklojen määräämä linja olisi myös niiden Suomen ja Neuvostoliiton lohkojen välisenä rajana Itämerellä, joilla Suomen tasavalta ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liitto ryhtyvät vuonna 1974 tehdyn Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen VI liitteen 7 säännön mukaisesti torjunta- tai pelastustoimenpiteisiin, milloin merkittävä öljyn tai muun vahingollisen aineen vuotaminen tai tapahtuma, joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa pilaantumista Itämeren alueella, on sattunut tai voi sattua.

Mikäli Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallitus on yhtä mieltä Suomen tasavallan hallituksen kanssa edellä olevasta, suurlähetystö ehdottaa kunnioittavasti, että tämän nootin ja ministeriön vastausnootin katsottaisiin muodostavan Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialistien neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välisen sopimuksen, joka tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin suurlähetystö vastaanottaa ministeriön vahvistavan nootin.

Suurlähetystö käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen uudistaakseen Sosialistisen neuvostotasavaltojen liiton ulkoasiainministeriölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Moskovassa 6 päivänä lokakuuta 1983

NOOTTIENVAIHTO 2. Neuvostoliiton ulkoasiainministeriö Suomen Moskovassa olevalle suurlähetystölle

Sosialistien neuvostotasavaltojen liiton ulkoasiainministeriö esittää kunnioituksensa vakuutuksen Suomen suurlähetystölle ja vahvistaa kunnioittavasti vastaanottaneensa suurlähetystön 6 päivänä lokakuuta 1983 päivätyn seuraavansisältöisen nootin:

"Suomen Moskovassa oleva suurlähetystö.... korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen".

Ministeriö ilmoittaa kunnioittavasti, että Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallitus hyväksyy ehdotuksen, joka sisältyy suurlähetystön 6 päivänä lokakuuta 1983 päivättyyn noottiin ja vahvistaa, että mainittu suurlähetystön nootit ja tämä ministeriön nootti muodostavat Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen välisen sopimuksen mainitusta kysymyksestä. Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin suurlähetystö vastaanottaa tämän ministeriön nootin.

Ministeriö käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen uudistaakseen suurlähetystölle korkean kunnioituksensa vakuutuksen.

Moskovassa 6 päivänä lokakuuta 1983

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.