57/1983

PÖYTÄKIRJA yhteistyöstä maatalouden ja elintarvikkeiden tuotannon alalla

Suomen tasavallan hallitus ja Sosialististen neuvostotasavaltain liiton hallitus,

pitäen ohjeenaan Moskovassa 18 päivänä toukokuuta 1977 allekirjoitettua pitkän ajanjakson ohjelmaa kaupallis-taloudellisen, .teollisen ja tieteellis-teknisen yhteistyön kehittämiseksi ja syventämiseksi Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltain liiton välillä vuoteen 1990 sekä siihen liittyvää, Moskovassa 12 päivänä marraskuuta 1980 allekirjoitettua pöytäkirjaa,

vahvistaen pyrkivänsä laajentamaan molemmille osapuolille hyödyllistä kaupallis-taloudellista, teollista ja tieteellis-teknistä yhteistyötä Helsingissä 1 päivänä elokuuta 1975 allekirjoitetun Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päätösasiakirjan mukaisesti,

ottaen huomioon kummankin maan väliseen yhteistyöhön maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuotannon, jalostuksen, pakkauksen, varastoinnin, kuljetuksen sekä jakelun alalla liittyvät konkreettiset tarpeet,

ja haluten edistää tämän alan kaupallistaloudellisen yhteistyön kehittymistä,

ovat sopineet seuraavasta:

1. Osapuolet pyrkivät edelleen kehittämään molemmille osapuolille edullista maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kauppaansa, samoin kuin niiden tuotantoa, jalostusta, pakkausta, varastointia, kuljetusta ja jakelua varten tarvittavien koneiden ja laitteiden kauppaa mahdollisimman tasapainoisella tavalla. Osapuolet määrittelevät kyseisten tavaroiden toimitusten nimikkeet ja määrät viisivuotisten tavaranvaihto- ja maksusopimusten sekä vuotuisten tavaranvaihtopöytäkirjojen teon yhteydessä.

2. Osapuolet ilmaisevat olevansa kiinnostuneita laajentamaan yhteistyötään maatalouden ja elintarviketeollisuuden kohteiden suunnittelun ja rakentamisen alalla, ml. olemassaolevien kohteiden uusiminen ja laajentaminen. Osapuolet pyrkivät myös kehittämään yhteistyötään suunnitellakseen ja rakentaakseen yhdessä elintarviketuotannon kohteita kolmansiin maihin.

3. Osapuolet edistävät suomalaisten yrityksen ja neuvostoliittolaisten järjestöjen välistä tuotannollista yhteistyötä maataloudessa ja elintarviketuotannossa tarvittavien koneiden ja laitteiden tuotannon laajentamiseksi ja modernisoimiseksi kummassakin maassa.

4. Osapuolet edistävät tämän pöytäkirjan piiriin kuuluvien alojen tieteellis-teknistä yhteistyötä sekä lisenssien, tietotaidon ja informaation vaihtoa.

5. Tämän pöytäkirjan liitteenä on luettelo maatalouden ja elintarviketuotannon yhteistyön kehityksen pääsuuntaviivoista. Tämä luettelo on tulevan yhteistyön perustana. Tämän pöytäkirjan seurannasta huolehtii pysyvä suomalais-neuvostoliittolainen hallitustenvälinen taloudellinen yhteistyökomissio ja tieteellis-teknisen yhteistyön sekä informaationvaihdon osalta maiden välinen tieteellisteknillinen yhteistoimintakomitea.

6. Tämä pöytäkirja tulee voimaan allekirjoituspäivänään ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 1990 saakka.

Tehty Moskovassa 6 päivänä kesäkuuta 1983 kahtena alkuperäisenä, suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Liite 6 päivänä kesäkuuta 1983 allekirjoitettuun pöytäkirjaan

Maatalouden ja elintarviketuotannon yhteistyön kehittämisen pääsuuntaviivat

1. Kauppa

Maatalous- ja elintarviketuotteiden keskinäistä kauppaa käydään kummankin osapuolen vienti- ja tuontimahdollisuuksien sekä tarpeiden mukaisesti.

Toimitukset Suomesta Neuvostoliittoon tulevat käsittämään mm. sellaisia tuotteita kuin liha ja lihatuotteet, voi, täysmaitojauhe, juusto, kananmunat, munamassa ja pitkälle jalostetut elintarviketeollisuuden tuotteet.

Neuvostoliitosta Suomeen tapahtuvat toimitukset tulevat käsittämään mm. sellaisia tuotteita kuin kala ja kalajalosteet, mausteet, ml. elintarviketiivisteet ja suola, hedelmistä ja marjoista valmistetut tuotteet, vihannessäilykkeet, alkoholijuomat, viinimateriaalit, alkoholittomat juomat sekä muut tavarat.

Seuraavien alojen kone- ja laitekauppa:

- maatalous, ml. kasvinviljely, kotieläintalous ja rehuntuotanto,

- liha- ja maitoteollisuus,

- muut elintarviketeollisuuden osa-alat,

- maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kuljetus, pakkaus sekä varastointi ja käsittely.

Muiden tavaroiden ja lisenssien kauppa, mm:

- lannoitteet, niiden tuotannossa tarvittavat raaka-aineet, kasvinsuojeluaineet,

- erikoisrehut,

- pakkausmateriaalit ja valmiit pakkaukset,

- siitoseläimet,

- laite- ja teknologialisenssit.

2. Maatalouteen sekä elintarvikkeiden jalostukseen, kuljetukseen ja varastointiin liittyvien kohteiden yhteistyössä tapahtuva suunnittelu, rakentaminen ja modernisointi, ml. yhteistyö kolmansissa maissa

Maataloustuotantoon liittyvät kohteet, mm:

- viljan ja siementen käsittelyä, maanparannusta ja ojitusta varten,

- karjatalouskompleksit, rehutehtaat,

- vihannes- ja hedelmätuotanto, ml. kasvihuoneet,

- maatalouskemikaalien tuotanto, ml. lannoitetehtaat.

Elintarviketuotantoon liittyvät kohteet, mm:

- liha- ja maitoteollisuus, ml. lihakombinaatit, lihanjalostustehtaat, teurastamot, meijerit, juustolat, laktoosin tuotanto, heran jatkojalostus,

- hedelmä- ja vihannesteollisuus, ml. perunatuotteiden valmistus, hedelmien ja vihannesten esikäsittely ja pakastus, vihannessäilykkeiden ja mehutiivisteiden tuotanto,

- elintarviketuotanto, ml. tuotantolaitokset glukoosi-fruktoosisiirapin tuotantoon, tärkkelyksen ja gluteenin valmistukseen vehnästä ja perunatärkkelyksen tuotantoon, samppanjatehtaat, olutpanimot ja virvoitusjuomatehtaat, suolan tuotanto, leipomot, valmistuotetehtaat, lastenruokatehtaat, pakastetuotetehtaat, kuivatuotetehtaat,

- kalanjalostustehtaat,

- erilaiset varastot ja teollisuushallit, ml. kylmävarastot,

- pakkaus- ja yhdistelmämateriaalien tuotanto.

3. Tuotannollinen yhteistoiminta, mm. seuraavilla aloilla:

- maatalouden koneiden, laitteiden ja kojeiden tuotanto,

- liha- ja maitoteollisuuden sekä muiden elintarviketeollisuuden osa-alueiden koneiden, laitteiden ja kojeiden tuotanto,

- elintarvikkeiden kuljetus- ja pakkauslaitteiden tuotanto,

- suurkeittiöiden laitteiden tuotanto.

4. Tieteellis-tekninen yhteistyö ja informaationvaihto, mm. seuraavilla aloilla:

- kasvinviljely,

- kotieläintalous ja rehuntuotanto,

- maitotalous,

- maatalouden ja elintarviketeollisuuden koneet, laitteet ja kojeet,

- pakkaus, varastointi ja kuljetus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.