56/1983

Annettu: 21.10.1983

Asetus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Roomassa 26 päivänä lokakuuta 1961 esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehty kansainvälinen yleissopimus, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 21 päivänä tammikuuta 1983 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 21 päivänä heinäkuuta 1983, tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 1983 niin kuin siitä on sovittu, ottaen kuitenkin huomioon 2 §:ssä mainitut varaumat.

2 §

Esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ratifioinnin yhteydessä Suomi on tehnyt seuraavat varaumat:

1. Varauma sopimuksen 6 artiklan 2 kappaleeseen nähden. Tämän mukaisesti radioyrityksille annetaan suoja ainoastaan, jos niiden kotipaikka on toisessa sopimusvaltiossa ja lähetys on tapahtunut samassa valtiossa sijaitsevasta lähettimestä.

2. Varauma sopimuksen 16 artiklan 1 kappaleen alakohtaan (a) (i) nähden. Tämän mukaisesti sopimuksen 12 artiklan määräyksiä ei sovelleta äänitteisiin, jotka radioyritys on hankkinut ennen syyskuun 1 päivää 1961.

3. Varauma sopimuksen 16 artiklan 1 kappaleen alakohtaan (a) (ii) nähden. Tämän mukaisesti sopimuksen 12 artiklan määräyksiä sovelletaan ainoastaan radio- ja televisiolähetyksiin.

4. Varauma sopimuksen 16 artiklan 1 kappaleen alakohtaan (a) (iv) nähden. Tämän mukaisesti sellaisten äänitteiden suoja, joihin ääni talletettiin ensimmäiseksi toisessa sopimusvaltiossa, rajoitetaan sopimuksen 12 artiklassa määrätyn suojan laajuuden ja voimassaoloajan osalta vastaavaksi kuin asianomaisen toisen sopimusvaltion voimassaolevat säännökset edellyttävät sellaisilta äänitteiltä, joihin ääni talletettiin ensimmäiseksi Suomessa.

5. Varauma sopimuksen 16 artiklan 1 kappaleen alakohtaan (b) nähden. Tämän mukaisesti sopimuksen 13 artiklan alakohdan (d) määräyksiä sovelletaan ainoastaan televisiolähetysten julkiseen toisintamiseen elokuvateatterissa tai vastaavissa tiloissa.

6. Varauma sopimuksen 17 artiklaan nähden. Tämän mukaisesti sopimuksen 5 artiklassa mainittuja tarkoituksia varten sovelletaan yksinomaan tallennuskriteeriä ja 16 artiklan 1 kappaleen alakohdassa (a) (iv) mainittuja tarkoituksia varten sovelletaan tallennuskriteeriä kansallisuuskriteerin sijasta.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 1983.

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1983

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.