55/1983

Annettu: 23.10.1983

Asetus Italian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1981 Suomen ja Italian välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehty sopimus, jonka eräät määräykset on 17 päivänä joulukuuta 1982 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (790/83) hyväksytty ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 17 päivänä joulukuuta 1982 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 23 päivänä syyskuuta 1983, tulee voimaan 23 päivänä lokakuuta 1983 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä sopimuksen määräysten soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

3 §

Italian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 17 päivänä joulukuuta 1982 annettu laki (790/ 83) ja tämä asetus tulevat voimaan 23 päivänä lokakuuta 1983.

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1983

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.