6/1983

Annettu: 1.3.1983

Asetus Norjan kanssa rajan ylittämistä koskevista helpotuksista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä päivänä tammikuuta 1983 tapahtuneella noottienvaihdolla tehty Suomen ja Norjan välinen sopimus rajan ylittämistä koskevista helpotuksista tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1983 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1983.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1983

Norjan kanssa rajan ylittämistä koskevista helpotuksista tehty sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Norjan Helsingissä oleva suurlähettiläs Suomen ulkoasiainministerille

Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 1983

Herra Ulkoasiainministeri,

Minulla on kunnia viitata hallitustemme asettamien valtuuskuntien välillä käytyihin neuvotteluihin, jotka ovat koskeneet suomalais-norjalaisia rajakysymyksiä, ja ilmoittaa Teille, että Norjan hallitus on valmis tekemään näistä Suomen hallituksen kanssa sopimuksen. Samalla ehdotan, että sopimus muotoiltaisiin seuraavasti:

"1. Norjan ja Suomen välillä avataan seuraavat neljä uutta virallista rajanylityspaikkaa:


Kolmen valtakunnan pyykki - rajamerkki 294
Saarijärvi        - rajamerkki 296 B
Saarijärvi        - rajamerkki 297 A
Piilola          - rajamerkki 353 K.

Rajanylikulku yllämainituilla paikoilla voi tapahtua jalan tai suksilla. Mukana ei saa olla tullattavaa tavaraa.

2. Vahvistetaan rajaseudun asukkaita koske. va järjestys, jonka puitteissa yksityiselle rajaseudun asukkaalle voidaan kirjallisesta hakemuksesta antaa suostumus ylittää raja muuallakin kuin virallisilla ylityspaikoilla. Mukana ei saa olla tullattavaa tavaraa.

Lupa voidaan antaa henkilölle, joka asuu pysyvästi rajan läheisyydessä (enintään 10 km etäisyydellä rajasta) tai kauempanakin rajasta, jos voidaan osoittaa pätevä syy rajan ylityksen tarpeeseen. Tällaisena syynä voidaan pitää rajan ylityksen tarvetta elinkeinon harjoittamisen yhteydessä, sukulaisuussuhdetta naapurimaassa sekä saamelaisväestön vanhoja tapoja ja perinteitä.

Luvan myöntää toisen maan poliisiviranomainen, mutta sitä voidaan hakea asuinpaikkakunnalla oman maan poliisiviranomaisen kautta. Tällöin edellytetään käytettävän hakemuskaavaketta, joka valmistetaan yhteistyössä Norjan ja Suomen viranomaisten kesken.

Lupa myönnetään toistaiseksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi. Asianomainen poliisiviranomainen voi milloin tahansa peruuttaa luvan.

Luvasta tulee käydä ilmi, mitä osaa rajasta toisen maan poliisipiirin sisäpuolella lupa koskee. Alue voidaan rajata esimerkiksi mainitsemalla asianomaiset rajamerkit tai paikkakunnat."

Mikäli Suomen hallitus on asiasta samaa mieltä, minulla on kunnia ehdottaa, että tämä kirje ja Teidän vastauskirjeenne muodostavat meidän hallitustemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan maaliskuun 1. päivänä 1983.

Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 2. Suomen ulkoministeri Norjan Helsingissä olevalle suurlähettiläälle

Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 1983

Herra Suurlähettiläs,

Minulla on täten kunnia tunnustaa vastaanottaneeni tänään päivätty kirjeenne, jossa ehdotetaan Suomen ja Norjan hallitusten välisen seuraavansisältöisen sopimuksen tekemistä:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Norjan edellä olevan nootin teksti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Minulla on kunnia vahvistaa, että Suomen hallitus on valmis tekemään Norjan hallituksen kanssa Teidän ehdotuksenne mukaisen sopimuksen, ja että Teidän kirjeenne ja tämä vastaus muodostavat molempien hallitusten välisen, 1 päivänä maaliskuuta voimaantulevan, sopimuksen asiasta.

Vastaanottakaa, Herra Suurlähettiläs, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.