Valtiosopimukset: 1983

Valtiosopimukset numeroittain

78-54 51-30 29-5 2-2

78/1983
Asetus
Asetus Saksan Demokraattisen Tasavallan kanssa taloudellisesta, tieteellis-teknisestä ja teollisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Saksan Demokraattisen Tasavallan kanssa taloudellisesta, tieteellis-teknisestä ja teollisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen muutos
76/1983
Asetus
Asetus keskitetysti hyväksyttyjen rakennustuotteiden ja virallisen tarkastusjärjestelmän vastavuoroista hyväksymistä koskevien pohjoismaisten suuntaviivojen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Keskitetysti hyväksyttyjen rakennustuotteiden ja virallisen tarkastusjärjestelmän vastavuoroista hyväksymistä koskevat pohjoismaiset suuntaviivat
75/1983
Asetus
Asetus Suomen hallituksen ja Euroopan talousyhteisön välisen kalastussopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen hallituksen ja Euroopan talousyhteisön välinen KALASTUSSOPIMUS
72/1983
Asetus
Asetus perheenhuoltovelvollisuuksia omaavien mies- ja naistyöntekijöiden samanlaisia mahdollisuuksia ja yhdenvertaista kohtelua koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Yleissopimus (n:o 156), joka koskee perheenhuoltovelvollisuuksia omaavien mies- ja naistyöntekijöiden samanlaisia mahdollisuuksia ja yhdenvertaista kohtelua
71/1983
Asetus
Asetus kollektiivisen neuvottelumenettelyn edistämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Yleissopimus (n:o 154), joka koskee kollektiivisen neuvottelumenettelyn edistämistä
69/1983
Asetus
Asetus Intian kanssa tehdyn kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välinen KULTTUURISOPIMUS
68/1983
Asetus
Asetus Sosialististen neuvostotasavaltain liiton kanssa ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta 6 päivänä huhtikuuta 1948 tehdyn sopimuksen voimassaoloajan pidentämistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA Suomen Tasavallan ja sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta 6 päivänä huhtikuuta 1948 tehdyn sopimuksen voimassaoloajan pidentämisestä
67/1983
Asetus
Asetus linja-autoilla tapahtuvaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevan sopimuksen (ASOR) voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
Linja-autoilla tapahtuvaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskeva SOPIMUS (ASOR)
66/1983
Laki
Laki linja-autoilla tapahtuvaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevan sopimuksen (ASOR) eräiden määräysten hyväksymisestä
65/1983
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välillä Imatran ja Svetogorskin voimalaitosten rajoittaman Vuoksen osan voimataloudellisesta hyväksikäytöstä 12 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn sopimuksen muuttamisesta
64/1983
Asetus
Asetus eräiden tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien pöytäkirjojen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
YLEISSOPIMUS tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA havaitsemattomista sirpaleista (I pöytäkirja)
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA miinojen, ansojen ja muiden taistelulaitteiden käyttöä koskevista kielloista tai rajoituksista (II pöytäkirja)
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA polttoaseiden käyttöä koskevista kielloista tai rajoituksista (III Pöytäkirja)
62/1983
Asetus
Asetus Brasilian Federatiivisen Tasavallan kanssa taloudellisesta ja teollisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SOPIMUS taloudellisesta ja teollisesta yhteistyöstä Suomen tasavallan ja Brasilian federatiivisen tasavallan välillä
61/1983
Asetus
Asetus Suomen ja Neuvostoliiton välillä vastuualueiden jakamisesta Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen mukaisesti tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen ja Neuvostoliiton välillä vastuualueiden jakamisesta Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen mukaisesti tehty sopimus
60/1983
Asetus
Asetus teollismallien kansainvälisen luokituksen perustamista koskevan Locarnon sopimuksen 5 artiklan muutosten voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Teollismallien kansainvälisen luokituksen perustamista koskeva LOCARNON SOPIMUS
59/1983
Asetus
Asetus tavaroiden ja palvelusten kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan Nizzan sopimuksen 5 artiklan muutosten voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Tavaroiden ja palvelusten kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva NIZZAN SOPIMUS
58/1983
Asetus
Asetus kansainvälistä patenttiluokitusta koskevan Strasbourgin sopimuksen 7 artiklan muutosten voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Kansainvälistä patenttiluokitusta koskeva STRASBOURGIN SOPIMUS
57/1983
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltain liiton välisen yhteistyötä maatalouden ja elintarvikkeiden tuotannon alalla koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA yhteistyöstä maatalouden ja elintarvikkeiden tuotannon alalla
56/1983
Asetus
Asetus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
KANSAINVÄLINEN YLEISSOPIMUS ESITTÄVIEN TAITEILIJOIDEN, ÄÄNITTEIDEN VALMISTAJIEN SEKÄ RADIOYRITYSTEN SUOJAAMISESTA
55/1983
Asetus
Asetus Italian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
Suomen ja Italian välinen SOPIMUS tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA
54/1983
Laki
Laki Italian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
Valtiosopimukset numeroittain

78-54 51-30 29-5 2-2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.