Valtiosopimukset: 1981

Valtiosopimukset numeroittain

106-64 63-39 37-14 13-2

37/1981
Asetus
Asetus Sveitsin kanssa tehdyn kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
Suomen hallituksen ja Sveitsin liittoneuvoston välinen kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskeva SOPIMUS
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA
36/1981
Laki
Laki Sveitsin kanssa tehdyn kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
35/1981
Asetus
Asetus kansainvälinen yleissopimukseen ihmishengen turvallisuudesta merellä, 1974, liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Kansainväliseen yleissopimukseen ihmishengen turvallisuudesta merellä, 1974, liittyvä vuoden 1978 PÖYTÄKIRJA
34/1981
Asetus
Asetus Norjan, Ruotsin ja Tanskan kanssa matkatavaran verotuksesta Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisessä matkustajaliikenteessä sekä lentoasemalla tapahtuvasta verovapaasta myynnistä näissä valtioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
SOPIMUS matkatavaran verotuksesta Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisessä matkustajaliikenteessä sekä lentoasemalla tapahtuvasta verovapaasta myynnistä näissä valtioissa
33/1981
Laki
Laki Norjan, Ruotsin ja Tanskan kanssa matkatavaran verotuksesta Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisessä matkustajaliikenteessä sekä lentoasemalla tapahtuvasta verovapaasta myynnistä näissä valtioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
32/1981
Asetus
Asetus Norjan kanssa suomalais-norjalaisesta rajavesistökomissiosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomalais-norjalaisesta rajavesistökomissiosta Suomen ja Norjan välillä tehty SOPIMUS
31/1981
Asetus
Asetus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutoksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva YLEISSOPIMUS
30/1981
Asetus
Asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
KESKINÄISTÄ OIKEUSAPUA RIKOSASIOISSA KOSKEVA EUROOPPALAINEN YLEISSOPIMUS
29/1981
Laki
Laki keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa
26/1981
Asetus
Asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskannan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen selkä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
Suomen Tasavallan hallituksen sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen välillä Lontoossa 17 päivänä heinäkuuta 1969 allekirjoitetun ja Lontoossa 17 päivänä toukokuuta 1973 allekirjoitetulla pöytäkirjalla muutetun, tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämistä koskevan sopimuksen muuttamisesta tehty PÖYTÄKIRJA
25/1981
Laki
Laki Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
24/1981
Asetus
Asetus Kuwaitin Valtion kanssa taloudellisesta ja teknologisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SOPIMUS taloudellisesta ja teknologisesta yhteistyöstä Suomen Tasavallan hallituksen ja Kuwaitin Valtion hallituksen välillä
22/1981
Asetus
Asetus Irakin kanssa tehdyn kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen tasavallan hallituksen ja Irakin tasavallan hallituksen välinen KULTTUURISOPIMUS
21/1981
Asetus
Asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvä PöYTÄKIRJA
20/1981
Asetus
Asetus Kolumbian Tasavallan kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä tehdyn perussopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
PERUSSOPIMUS taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä Suomen Tasavallan ja Kolumbian Tasavallan välillä
19/1981
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Kanadan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimassaoloajan jatkamisesta
18/1981
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Norjan kanssa Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta
16/1981
Asetus
Asetus Norjan kanssa Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen Tasavallan ja Norjan Kuningaskunnan välinen SOPIMUS näiden maiden välisen valtakunnanrajan hoidosta
15/1981
Asetus
Asetus julkisen sektorin järjestäytymisoikeuden suojelua ja palvelussuhteen ehtojen määräämismenettelyä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Yleissopimus (n:o 151), joka koskee julkisen sektorin järjestäytymisoikeuden suojelua ja palvelussuhteen ehtojen määräämismenettelyä
14/1981
Asetus
Asetus työasiainhallinnon roolia, tehtäviä ja organisaatiota koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Yleissopimus (n:o 150), joka koskee työasiainhallinnon roolia, tehtäviä ja organisaatiota
Valtiosopimukset numeroittain

106-64 63-39 37-14 13-2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.