106/1981

Annettu: 01.01.1990

Asetus nykyisten määrällisten vientirajoitusten poistamista ja uusien tai vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden estämistä koskevan Suomen ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen tehdyn täydentävän pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Nykyisten määrällisten vientirajoitusten poistamista ja uusien tai vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden estämistä koskevan Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen (SopS 66 - 67/73) Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1989 tehty täydentävä pöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 22 päivänä joulukuuta 1989 annetulla lailla (1370/89) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 22 päivänä joulukuuta 1989 ja jonka hyväksymistä koskevat ilmoitukset on vaihdettu 22 päivänä joulukuuta 1989, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Nykyisten määrällisten vientirajoitusten poistamista ja uusien tai vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden estämistä koskevan Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen tehdyn täydentävän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 22 päivänä joulukuuta 1989 annettu laki (1370/ 89) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.