82/1981

Annettu: 01.01.1982

Asetus Bulgarian kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1981 tehty Suomen Tasavallan hallituksen ja Bulgarian Kansantasavallan hallituksen välinen maksusopimus, jonka pääministeri tasavallan presidentin estyneenä ollessa on hyväksynyt 23 päivänä joulukuuta 1981, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1981

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Bulgarian Kansantasavallan Hallituksen välinen MAKSUSOPIMUS

Suomen Tasavallan Hallitus ja Bulgarian Kansantasavallan Hallitus,

haluten helpottaa maittensa välistä maksuliikennettä Suomen Tasavallan ja Bulgarian Kansantasavallan välisten taloudellisten sopimusten ja kauppasopimusten mukaisen kaupankäynnin ja maiden välisten ei-kaupallisten toimien sekä taloudellisen yhteistyön yhteydessä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tähän maksusopimukseen perustuvat maksut suoritetaan Suomen Tasavallassa Suomen Pankin ja Bulgarian Kansantasavallassa Bulgarian Ulkomaankauppapankin kautta.

Maksut suoritetaan kummassakin maassa voimassa olevien määräysten mukaisesti.

2 artikla

Suomen Pankki ja Bulgarian Ulkomaankauppapankki avaavat toistensa nimiin korottoman ja kuluttoman clearing-tilin, jonka nimi on "Suomen ja Bulgarian välinen clearing-tili" ja jonka tiliyksikkönä on US-dollari.

3 artikla

Suomen Tasavallan ja Bulgarian Kansantasavallan väliset maksut suoritetaan 2 artiklassa mainittujen tilien kautta.

Pääomansiirtoja ja kolmansiin maihin liittyviä maksuja voidaan näiden tilien kautta kuitenkin suorittaa vain jos siitä on erityisesti sovittu Suomen Pankin ja Bulgarian Ulkomaan. kauppapankin kesken.

4 artikla

Suomen Pankki ja Bulgarian Ulkomaankauppapankki sopivat tämän maksusopimuksen soveltamisessa käytettävästä pankkitekniikasta.

5 artikla

Kaupallisissa sopimuksissa sovitaan hinnoittelu- ja maksuvaluutaksi US-clearing-dollari.

Mikäli clearing-tilien kautta selvitettävät maksuvelvoitteet on kuitenkin ilmaistu muina valuuttoina kuin US-dollareina, niiden muuntaminen US-dollareiksi tapahtuu asianomaisilla valuuttamarkkinoilla asianomaisen valuutan ja US-dollarin välillä maksupäivänä vallitsevan kurssin perusteella.

6 artikla

Taatakseen tähän maksusopimukseen perustuvien maksujen keskeytymättömän kulun Suomen Pankki ja Bulgarian Ulkomaankauppapankki ovat sopineet sopimuspuolten lukuun keskinäisestä kolmen miljoonan US-clearingdollarin suuruisesta teknisestä luotosta.

Mikäli clearing-tileillä kalenterivuoden lopussa oleva velkasaldo ylittää kolmen miljoonan US-clearing-dollarin suuruisen luottorajan, velallispankki maksaa velkojapankille sovitun teknisen luottorajan vuoden lopussa ylittävän velkasaldon vapaasti vaihdettavina US-dollareina seuraavan vuoden maaliskuun aikana.

7 artikla

Tämän sopimuksen astuttua voimaan lakkaa Suomen Tasavallan ja Bulgarian Kansantasavallan välillä 6. päivänä lokakuuta 1948 Sofiassa allekirjoitettu maksusopimus siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen olemasta voimassa.

8 artikla

Mikäli tämän sopimuksen voimassaolo päättyy, velallispankki maksaa jommalla kummalla sopimuspuolella olevan, tästä maksusopimuksesta johtuvan saatavan kuuden kuukauden kuluessa vapaasti vaihdettavana valuuttana.

Tämän maksusopimuksen voimassaolon päätyttyä suomalaisten ja bulgarialaisten juridisten tai luonnollisten henkilöiden välillä ennen maksusopimuksen voimassaolon päättymistä tehdyt sopimukset pysyvät voimassa. Näistä sopimuksista aiheutuvat maksut suoritetaan maitten välillä tuolloin voimassa olevan maksujärjestelyn mukaisesti.

9 artikla

Tämä maksusopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982 ja pysyy voimassa vuoden ajan. Sen jälkeen sen voimassaolo uudistuu automaattisesti vuodeksi kerrallaan ellei jompi kumpi sopimuspuoli kolmea kuukautta ennen voimassaoloajan päättymistä irtisano sitä kirjallisella päättymisilmoituksella.

Sopimus on tehty Helsingissä 19. päivänä elokuuta 1981 kahtena suomen-, bulgarian. ja englanninkielisenä kappaleena. Mikäli tulkintaerimielisyyttä syntyy, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.