75/1981

Annettu: 23.12.1981

Asetus Korean Tasavallan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Söulissa 8 päivänä helmikuuta 1979 Suomen Tasavallan ja Korean Tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehty sopimus, jonka eräät määräykset on 20 päivänä marraskuuta 1981 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (907/81) hyväksytty ja jonka pääministeri tasavallan presidentin estyneenä ollessa on ratifioinut niin ikään 20 päivänä päivänä marraskuuta 1981 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 23 päivänä marraskuuta 1981, tulee voimaan 23 päivänä joulukuuta 1981 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä sopimuksen määräysten soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

3 §

Korean Tasavallan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 20 päivänä marraskuuta 1981 annettu laki (907/ 81) ja tämä asetus tulevat voimaan 23 päivänä joulukuuta 1981.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1981

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.