73/1981

PATENTTIYHTEISTYÖSOPIMUKSEN SOVELLUTUSSÄÄNTÖJEN MUUTOKSET

3 sääntö

Anomus (muoto)

3.1 [Ei muutosta]

3.2 [Ei muutosta]

3.3 Tarkistusluettelo

a) Lomakkeessa tulee olla tarkistusluettelo, josta, sen jälkeen kun se on täytetty, ilmenee:

i) [Ei muutosta]

ii) kuuluuko kansainväliseen hakemukseen sitä tehtäessä valtakirja (ts. asiakirja, jossa nimetään asiamies tai yhteinen edustaja), yleisvaltakirjan jäljennös, etuoikeusasiakirja, maksujen suoritusta koskeva asiakirja ja muita asiakirjoja (jotka on yksilöitävä luettelossa);

iii) [Ei muutosta]

b) [Ei muutosta]

3.4 [Ei muutosta]

4 sääntö

Anomus (sisältö)

4.1 Pakollinen ja valinnainen sisältö; allekirjoittaminen

a) [Ei muutosta]

b) [Ei muutosta]

c) Anomus voi sisältää

i) tietoja keksijästä, vaikkei minkään nimetyn valtion kansallinen lainsäädäntö vaadi keksijän nimen ilmoittamista kansallista hakemusta tehtäessä;

ii) vastaanottavalle viranomaiselle osoitetun pyynnön toimittaa etuoikeusasiakirja kansainväliselle toimistolle, kun hakemus, jolle pyydetään etuoikeutta, on tehty kansalliselle viranomaiselle tai hallitustenväliselle viranomaiselle, joka on vastaanottava viranomainen.

d) [Ei muutosta]

4.2 [Ei muutosta]

4.3 [Ei muutosta]

4.4 Nimet ja osoitteet

a) [Ei muutosta]

b) [Ei muutosta]

c) Osoitteet on ilmoitettava siten, että ne täyttävät tavanmukaiset näihin osoitteisiin suoritettavan nopean postinjakelun asettamat vaatimukset. Niissä on joka tapauksessa mainittava kaikki asiaan kuuluvat hallinnolliset yksiköt mukaan lukien talon numero, jos sellainen on. Jos nimetyn valtion kansallinen lainsäädäntö ei vaadi tietoa talon numerosta, ei tämän numeron ilmoittamatta jättämisellä ole oikeusvaikutusta tässä valtiossa. Asiamiehen tai yhteisen edustajan, tai jos kumpaakaan ei ole anomuksessa nimetty, anomuksessa ensin mainitun hakijan sähke- ja kaukokirjoitinosoitteen sekä puhelinnumeron ilmoittaminen on suositeltavaa.

d) Kustakin hakijasta, keksijästä tai asiamiehestä voidaan ilmoittaa vain yksi osoite, paitsi milloin hakija tai kaikkia hakijoita, jos heitä on useampi kuin yksi, edustamaan ei ole nimetty edustajaa, hakija tai,, jos hakijoita on useampi kuin yksi, yhteinen edustaja voi anomuksessa olevan muun osoitteen lisäksi mainita osoitteen, johon ilmoitukset lähetetään.

4.5 [Ei muutosta]

4.6 Keksijä

a) [Ei muutosta]

b) Jos hakijana on keksijä, on anomuksessa sen sijaan, mitä a kohdassa on sanottu, ilmoitettava tämä seikka

c) [Ei muutosta]

4.7-4.17 [Ei muutosta]


MAKSUTAULUKKO

Maksut               Suuruudet

1. Perusmaksu:
(15 säännön 2 kappaleen a kohta)
jos kansainvälinen hakemus ei
sisällä enempää kuin 30 lehteä   527 Sveitsin frangia

jos kansainvälinen hakemus
sisältää yli 30 lehteä       527 Sveitsin frangia
                  lisättynä 11 Sveitsin
                  frangilla jokaiselta 30
                  lehden ylittävältä
                  lehdeltä

2. Nimeämismaksu:
(15 säännön 2 kappaleen a kohta)  127 Sveitsin frangia

3. Käsittelymaksu:
(57 säännön 2 kappaleen a kohta)  162 Sveitsin frangia

4. Käsittelymaksun lisäys:
(57 säännön 2 kappaleen b kohta)  162 Sveitsin frangia

Lisämaksut

5. Lisämaksu myöhästyneestä maksusta:
(16 bis säännön 2 kappaleen a kohta)
            vähintään 200 Sveitsin frangia
             enintään 500 Sveitsin frangia

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 1981

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.