70/1981

Annettu: 24.10.1981

Asetus Itävallan kanssa tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Wienissä 25 päivänä maaliskuuta 1980 tehty Suomen Tasavallan hallituksen ja Itävallan Liittohallituksen välinen kansainvälistä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on 10 päivänä heinäkuuta 1981 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (697/81) hyväksytty ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 10 päivänä heinäkuuta 1981 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 25 päivänä elokuuta 1981, tulee voimaan 24 päivänä lokakuuta 1981 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Itävallan kanssa tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 10 päivänä heinäkuuta 1981 annettu laki (697/81) sekä tämä asetus tulevat voimaan 24 päivänä lokakuuta 1981.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1981

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.