68/1981

Annettu: 16.10.1981

Asetus Puolan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1980 Suomen Tasavallan ja Puolan Kansantasavallan välillä oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehty sopimus, jonka eräät määräykset on 12 päivänä kesäkuuta 1981 annetulla lailla (685/81) hyväksytty, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 12 päivänä kesäkuuta 1981 ja jota koskevat ratifioimiskirjat on vaihdettu Varsovassa 15 päivänä syyskuuta 1981, tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 1981 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuspuolen kansalainen, jolla on kotipaikka tai tosiasiallinen oleskelupaikka Suomessa ja joka haluaa hakea Puolan viranomaiselta sopimuksen 18 artiklassa tarkoitettua maksutonta oikeusturvaa, voi tehdä siitä ilmoituksen oikeusministeriölle, joka toimittaa hakemuksen yhdessä sopimuksen 19 artiklan mukaisesti annettujen todistusten kanssa Puolan toimivaltaiselle viranomaiselle.

3 §

Todistukseen, joka on annettu kutsun tai haasteen tiedoksiantamisesta Suomessa, on liitettävä määräys sopimuksen 10 artiklan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitetusta koskemattomuudesta.

4 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa oikeusministeriö.

5 §

Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 12 päivänä kesäkuuta 1981 annettu laki (685/81) sekä tämä asetus tulevat voimaan 16 päivänä lokakuuta 1981.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1981

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.