65/1981

Annettu: 01.10.1981

Asetus vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen III listan muutoksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston huumausainetoimikunnan 898. istunnossaan 4 päivänä helmikuuta 1981 hyväksymät vuonna 1961 tehdyn ja vuonna 1972 tehdyllä pöytäkirjalla muutetun vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen (SopS 43/65 ja 42/75) III listan muutos on voimassa 10 päivästä huhtikuuta 1981 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1981.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1981

Alkuperäinen sopimus: 43/1965

VUODEN 1961 HUUMAUSAINEYLEISSOPIMUS

Huumausainetoimikunnan päätös 1 (XXIX), tehty huumausainetoimikunnan 898. istunnossa 4 päivänä helmikuuta 1981:

Yleissopimukseen liittyvään listaan III liitetään

suun kautta annettavat dekstropropoksifeenivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 150 milligrammaa dekstropropoksifeenisuoloja annosyksikköä kohti tai joiden pitoisuus ei ole enempää kuin 2.5 prosenttia jakelematonta valmistetta kohti, edellyttäen että nämä valmisteet eivät sisällä psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen alaisia aineita.

(Yhdistyneiden Kansakuntien viittaus NAR/ CL.6/1981, DND 421/11(1-5).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.