64/1981

Annettu: 01.10.1981

Asetus Saksan liittotasavallan kanssa työttömyysetuuksista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 1979 Suomen Tasavallan ja Saksan Liittotasavallan välillä työttömyysetuuksista tehty sopimus, jonka eräät määräykset on 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (650/ 81) hyväksytty, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 18 päivänä kesäkuuta 1981 ja jota koskevat ratifioimiskirjat on vaihdettu Bonnissa 20 päivänä elokuuta 1981, tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1981 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kun Saksan liittotasavallassa annettu sopimuksen 14 artiklassa tarkoitettu täytäntöönpanokelpoinen päätös tai asiakirja on saapunut sosiaali- ja terveysministeriöön, lähettää ministeriö päätöksen tai asiakirjan tarvittavine käännöksineen toimivaltaiselle ulosottoviranomaiselle täytäntöönpanoa varten.

3 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.

4 §

Saksan liittotasavallan kanssa työttömyysetuuksista tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 18 päivänä kesäkuuta 1981 annettu laki (650/81) sekä tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä lokakuuta 1981.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1981

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.