43/1981

Annettu: 05.07.1981

Asetus Ruotsin kanssa tehdyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Suomen Tasavallan hallituksen ja Ruotsin Kuningaskunnan hallituksen välisen automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen (SopS 58-59/79) muuttamisesta 5 päivänä kesäkuuta 1981 noottienvaihdolla tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 15 päivänä toukokuuta 1981, tulee voimaan 5 päivänä heinäkuuta 1981 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä heinäkuuta 1981.

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1981

Alkuperäinen sopimus: 59/1979

Ruotsin kanssa tehdyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen muuttamisesta tehty sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Tukholmassa oleva suurlähettiläs Ruotsin ulkoasiainministerille.

Tukholmassa 5 päivänä kesäkuuta 1981

Herra Ministeri,

Viitaten 14 päivänä helmikuuta 1979 Suomen Tasavallan ja Ruotsin Kuningaskunnan välillä tehtyyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevaan sopimukseen on minulla kunnia Suomen hallituksen puolesta ehdottaa, että sopimuksen 3 artiklaan lisätään seuraavasti kuuluva uusi viimeinen kappale:

"Kohdassa d) sanottu ei kuitenkaan estä sitä, että peli voi olla riippuvainen lähimmästä edellisestä pelistä, jos tämä puolestaan ei ole ollut riippuvainen aikaisemmasta pelistä eikä ole antanut pelivoittoa."

Jos Ruotsin hallitus hyväksyy tämän ehdotuksen, on minulla kunnia edelleen ehdottaa, että tämä kirjelmä ja Teidän vastauksenne siihen muodostavat hallitustemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua teidän vastauksenne antamisesta.

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 2. Ruotsin ulkoasiainministeri Suomen Tukholmassa olevalle suurlähettiläälle.

Tukholmassa 5 päivänä kesäkuuta 1981

Herra Suurlähettiläs,

Minulla on täten kunnia tunnustaa vastaanottaneeni tänään päivätty seuraavansisältöinen kirjelmänne:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Suomen edellä olevan nootin teksti.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastauksena tähän minulla on kunnia ilmoittaa, että Ruotsin hallitus on hyväksynyt edellä mainitun ehdotuksen.

Vastaanottakaa, Herra Suurlähettiläs, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.