Valtiosopimukset: 1980

Valtiosopimukset numeroittain

86-63 62-35 33-8 7-1

33/1980
Asetus
Asetus valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
VALTIOSOPIMUSOIKEUTTA KOSKEVA WIENIN YLEISSOPIMUS
32/1980
Laki
Laki valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä.
30/1980
Asetus
Asetus EFTA-maiden ja Espanjan välisen sopimuksen sekä mainitun sopimuksen voimassaolosta Liechtensteinin Ruhtinaskunnan osalta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
EFTA-MAIDEN JA ESPANJAN VÄLINEN SOPIMUS
Sopimus tms.
TULKINTAPÖYTÄKIRJA
Sopimus tms.
SOPIMUS EFTA-MAIDEN JA ESPANJAN VÄLISEN SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOSTA LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNNAN OSALTA
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA
29/1980
Laki
Laki EFTA-maiden ja Espanjan välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen ja Espanjan välillä tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä.
26/1980
Asetus
Asetus sairaanhoitohenkilöstön työtä sekä työ- ja elinoloja koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Yleissopimus (n:o 149), joka koskee sairaanhoitohenkilöstön työtä sekä työ- ja elinoloja
25/1980
Asetus
Asetus työntekijöiden suojaamista työympäristössä esiintyvien ilman epäpuhtauksien, melun ja tärinän aiheuttamilta vaaroilta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Yleissopimus (n:o 148), joka koskee työntekijöiden suojaamista työympäristössä esiintyvien ilman epäpuhtauksien, melun ja tärinän aiheuttamilta vaaroilta
23/1980
Asetus
Asetus hallintomenettelyistä tuontilisensioinnissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
SOPIMUS HALLINTOMENETTELYISTÄ TUONTILISENSIOINNISSA
22/1980
Asetus
Asetus naudanlihaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
NAUDANLIHAA KOSKEVA SOPIMUS
21/1980
Asetus
Asetus kansainvälisen maitotuotesopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta.
Sopimus tms.
KANSAINVÄLINEN MAITOTUOTESOPIMUS
20/1980
Laki
Laki kansainvälisen maitotuotesopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta.
19/1980
Asetus
Asetus tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 6 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
SOPIMUS TULLITARIFFEJA JA KAUPPAA KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN ARTIKLAN SOVELTAMISESTA
18/1980
Asetus
Asetus tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 6, 16 ja 23 artiklan tulkinnasta ja soveltamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
SOPIMUS TULLITARIFFEJIA JA KAUPPAA KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN 6, 16 JA 23 ARTIKLAN TULKINNASTA JA SOVELTAMISESTA
17/1980
Asetus
Asetus kaupan teknisiä esteitä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
KAUPAN TEKNISIÄ ESTEITÄ KOSKEVA SOPIMUS
16/1980
Laki
Laki eräiden tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) puitteissa käydyissä monenvälisissä kauppaneuvotteluissa tehtyjen sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä.
15/1980
Asetus
Asetus Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välinen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva SOPIMUS
14/1980
Asetus
Asetus Neuvostoliiton kanssa korkeakoulututkintojen ja oppiarvojen sekä korkeakouluihin pyrkimiseen oikeuttavien todistusten samanarvoisuuden molemminpuolisesta tunnustamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen välillä korkeakoulututkintojen ja oppiarvojen sekä niiden todistusten, jotka oikeuttavat pyrkimään korkeakouluihin, samanarvoisuuden molemminpuolisesta tunnustamisesta
12/1980
Asetus
Asetus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
ITÄMEREN ALUEEN MERELLISEN YMPÄRISTÖN SUOJELUA KOSKEVA YLEISSOPIMUS
10/1980
Asetus
Asetus Saksan Liittotasavallan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen Tasavallan ja Saksan Liittotasavallan välinen LENTOLIIKENNESOPIMUS
9/1980
Asetus
Asetus Korean Tasavallan kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
SOPIMUS taloudellisesta, teollisesta ja teknisestä yhteistyöstä Suomen Tasavallan hallituksen ja Korean Tasavallan hallituksen välillä
8/1980
Asetus
Asetus Marokon kanssa tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn verosopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen Tasavallan hallituksen ja Marokon Kuningaskunnan hallituksen välinen VEROSOPIMUS tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
Valtiosopimukset numeroittain

86-63 62-35 33-8 7-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.