86/1980

Asetus Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuosina 1975 ja 1976 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Oslossa 28 päivänä toukokuuta 1979 allekirjoitetuissa Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuosina 1975 ja 1976 suoritetun rajankäynnin päätöspöytäkirjoissa edellytetyt, tämän asetuksen liitteestä ilmenevät rajalinjan muutokset, joihin eduskunta on antanut suostumuksensa 29 päivänä helmikuuta 1980 ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 28 päivänä maaliskuuta 1980 ja joiden hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 15 päivänä joulukuuta 1980, ovat voimassa viimeksi mainitusta päivästä niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1980.

SUOMEN JA NORJAN VÄLISEN VALTAKUNNANRAJAN VUOSINA 1975 JA 1976 SUORITETUN RAJANKÄYNNIN JOHDOSTA TODETUT RAJALINJAN MUUTOKSET

Liite

1) Rajapyykistä 342 raja kulkee suorana viivana 2508,8 metriä pohjoiseen Rajajoen rajapyykille 342 A.

2) Inarinjoessa Angelin kohdalla valtakunnanraja kulkee joen itäistä uomaa ja jättää siten Norjan puolelle tällä kohdalla sijaitsevat kaksi saarta.

3) Inarinjoessa Kuorraskosken kohdalla valtakunnanraja kulkee joen itäistä uomaa ja jättää siten Norjan puolelle tällä kohdalla sijaitsevan saaren.

4) Tenojoessa Karigasniemen sillan eteläpuolella valtakunnanraja kulkee joen itäistä uomaa ja jättää siten Norjan puolelle tällä kohdalla sijaitsevat kolme saarta.

5) Tenojoessa Aittijoen kohdalla valtakunnanraja kulkee joen läntistä uomaa ja jättää siten Suomen puolelle tällä kohdalla sijaitsevan saaren.

(Rajankäyntiasiakirjat ovat nähtävinä ja saatavina ulkoasiainministeriössä.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.