84/1980

Asetus julkisia hankintoja koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Genevessä 12 päivänä huhtikuuta 1979 tehty julkisia hankintoja koskeva sopimus, jonka eräät määräykset eduskunta on hyväksynyt 22 päivänä helmikuuta 1980, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 10 päivänä lokakuuta 1980 ja jonka ratifioimiskirja on talletettu tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten pääjohtajan haltuun 24 päivänä lokakuuta 1980, on voimassa niin kuin sitä on sovittu.

2 §.

Tarkempia määräyksiä sopimuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1980.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.