76/1980

Asetus Euroopan hiili- ja teräsyhteisön kanssa tehdyn Kreikan liittymisestä yhteisöön johtuvan lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

Toiselta Puolen Suomen Tasavallan ja toiselta puolen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön välillä Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 1980 tehty Kreikan tasavallan liittymisestä yhteisöön johtuva lisäpöytäkirja Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1973 tehtyyn sopimukseen (SopS 68 ja 69/73), jonka lisäpöytäkirjan eräät määräykset on hyväksytty 30 päivänä joulukuuta 1980 annetulla lailla (1076/80), ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 30 päivänä joulukuuta 1980 ja jonka hyväksymiseen liittyvien toimenpiteiden lopPuunsaattamisesta sopimuspuolet ovat toisilleen ilmoittaneet, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 30 Päivänä joulukuuta 1980.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.