75/1980

Laki Euroopan hiili- ja teräsyhteisön kanssa tehdyn Kreikan liittymisestä yhteisöön johtuvan lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Toiselta puolen Suomen tasavallan ja toiselta puolen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön välillä Brysselissä 5 Päivänä lokakuuta 1973 tehtyyn sopimukseen (SopS 68 ja 69/ 73) johtuen Kreikan tasavallan liittymisestä yhteisöön Brysselissä 6 Päivänä marraskuuta 1980 tehdyn lisäpöytäkirjan määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin niistä on sovittu.

Toiselta Puolen Suomen tasavallan sekä toiselta puolen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön välillä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä hintojen, myyntiehtojen ja kuljetushintojen julkistamisesta ja noudattamisesta eräiden sopimuksessa tarkoitettujen tuotteiden kaupassa annetun lain (881/73) säännöksiä sekä sen nojalla annettuja säännöksiä sovelletaan myös lisäpöytäkirjan tarkoittamien tuotteiden kaupassa.

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1980.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.