69/1980

Alkuperäinen sopimus: 37/1976

Annettu: 10.12.1980

Asetus todisteiden vastaanottamista ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä

kumotaan todisteiden vastaanottamista ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen (574/76, SopS:37/1976) 3 § :n 5 kohta,

muutetaan asetuksen 2 § sekä

lisätään asetukseen uusi 4 § seuraavasti:

2 §.

Suomi ei sovella yleissopimuksen 4 artiklan 2 kappaleen määräyksiä siltä osin kuin ne koskevat ranskan kielellä laadittuja tai tälle kielelle käännettyjä oikeusapupyyntöjä.

4 §.

Suomi ei suostu yleissopimuksen 23 artiklassa tarkoitettuihin oikeusapupyyntöihin, joiden tarkoituksena on toteuttaa Common Law -maissa sovellettu "pre-trial discovery of documents" -menettely, siltä osin kuin pyydetään jonkun velvoittamista:

1) ilmoittamaan hallussaan olevat tai olleet asiakirjat, joilla on merkitystä siinä asiassa, jota oikeusapupyyntö koskee, tai

2) esittämään muita kuin oikeusapupyynnössä erikseen mainittuja asiakirjoja, joiden voidaan olettaa todennäköisesti olevan hänen hallussaan.

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä joulukuuta 1980.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1980

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.