48/1980

PÖYTÄKIRJA Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välillä 11 päivänä elokuuta 1978 tehtyyn Sopimukseen oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa

Allekirjoitettaessa tänään Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välillä tehty oikeussuojaa ja oikeusapua siviili-, perhe- ja rikosasioissa koskeva Sopimus, ovat sopimuspuolten valtuutetut todenneet seuraavaa:

1) tiedoksiantoa rikosasioissa voivat pyytää ainoastaan Suomen Tasavallan tuomioistuimet ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton tuomioistuimet tai syyttäjäviranomaiset,

2) syyttämistä voivat pyytää ainoastaan Suomen Tasavallan virallinen syyttäjä ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton syyttäjäviranomaiset toisiltaan,

3) oikeuskansleri päättää Suomen Tasavallassa syytteen nostamisesta ulkomailla tehdyn rikoksen johdosta,

4) tämän pöytäkirjan 1 ja 2 kohdissa mainitut tiedoksiantoa rikosasioissa ja syytteen nostamista koskevat pyynnöt esitetään Sopimuksen 4 artiklan edellyttämässä järjestyksessä.

Tämä pöytäkirja, joka on yllä mainitun Sopimuksen erottamaton osa, on tehty kahtena kappaleena, kumpikin suomen- ja venäjänkielisenä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Tehty Helsingissä 11 päivänä elokuuta 1978.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.