48/1980

Asetus Neuvostoliiton kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Helsingissä 11 päivänä elokuuta 1978 Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostatasavaltojen Liiton välillä oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, Perhe- ja rikosasioissa tehty sopimus, jonka eräät määräykset on 7 päivänä joulukuuta 1979 annetulla lailla (605/80) hyväksytty, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 7 päivänä joulukuuta 1979 ja jota koskevat ratifioimiskirjat on vaihdettu Moskovassa 9 päivänä heinäkuuta 1980, tulee voimaan 8 päivänä elokuuta 1980 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Suomen oikeusviranomaisen pyyntö oikeusavun antamisesta Neuvostoliitossa on toimitettava oikeusministeriölle, joka lähettää pyynnön edelleen ulkoasiainministeriölle.

3 §.

Kun Neuvostoliiton oikeusviranomaisen pyyntö oikeusavun antamisesta Suomessa on saapunut ulkoasiainministeriöön, lähettää ulkoasiainministeriö pyynnön tarvittavine käännöksineen oikeusministeriölle, joka lähettää sen edelleen toimivaltaiselle viranomaiselle

4 §

Sopimuspuolen kansalainen, jolla on kotipaikka tai tosiasiallinen oleskelupaikka Suomessa ja joka haluaa hakea Neuvostoliiton viranomaiselta sopimuksen 18 artiklassa tarkoitettua maksutonta oikeusturvaa, voi tehdä siitä ilmoituksen oikeusministeriölle, joka toimittaa hakemuksen yhdessä sopimuksen 19 artiklan mukaisesti annettujen todistusten kanssa Neuvostoliiton toimivaltaiselle viranomaiselle.

5 §

Todistukseen, joka on annettu kutsun tai haasteen tiedoksiantamisesta Suomessa, on liitettävä määräys sopimuksen 10 artiklan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitetusta koskemattomuudesta.

6 §.

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa oikeusministeriö.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1980

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.