46/1980

Asetus tullimenetelmien yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteiden B.1., E.1. ja E.5. voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Kiotossa 18 päivänä toukokuuta 1973 tullimenetelmien yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 6/78) tullausta vapaaseen liikkeeseen koskeva liite B. 1., tullikauttakuljetusta koskeva liite E. 1. ja väliaikaista tullittomuutta, jonka ehtona on jälleenvienti samassa tilassa, koskeva liite E.5. ovat voimassa 18 päivästä tammikuuta 1980 niin kuin siitä on sovittu.

2 §.

Tullimenetelmien yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteiden B.1., E.1. ja E.5. hyväksymisen yhteydessä Suomi on tehnyt seuraavat varaumat:

1) Viitaten liitteen B.1. normiin 43 Suomi ilmoittaa, että Suomen lainsäädännön mukaan lievää veronkorotusta voidaan soveltaa sellaisissakin tapauksissa, joissa ei ole näyttöä lainvastaisesta aikomuksesta. Jos tavaranhaltija ryhtyy oma-aloitteisesti toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi, ei veronkorotusta kuitenkaan määrätä;

2) Viitaten liitteen E.5. suositeltuun käytäntöön 28 Suomi ilmoittaa, että Suomen lainsäädännön mukaan väliaikaisesti maahantuotu tavara on joko jälleenvietävä tai siirrettävä vapaasatamaan;

3) Viitataen liitteen E.5. suosittelun käytännön 35 kohtiin 5 ja 6 Suomi ilmoittaa, että Suomi ei ole liittynyt näissä kohdissa mainittuihin tulliyleissopimuksiin eikä sen kansallinen lainsäädäntö sisällä erityistä säännöistä näissä sopimuksissa mainittujen tavaroiden väliaikaisesta tullittomuudesta. Monet näistä tavaroista ovat kuitenkin vapautetut tullista muiden säännösten perusteella;

4) Viitaten liitteen E.5. suositellun käytännön 37 kohtiin 1, 2 ja 3 Suomi ilmoittaa, että väliaikaista tai lopullista tullittomuutta ei myönnetä näissä kohdissa mainituissa tapauksissa;

5) Viitaten liitteen E.5. suositellun käytännön 37 kohtaan 4 Suomi ilmoittaa, että siinä mainitulle tavaroille myönnetään väliaikainen tullittomuus, jos niitä käytetään tuontitavaroiden tilausten hankkimiseen tai ulkomaille toimitettavien tavaroiden valmistukseen;

6) Viitaten liitteen E.5. suositellun käytännön 37 kohtaan 5 Suomi ilmoittaa, että väliaikainen tullittomuus myönnetään ulkomaille toimitettavien tavaroiden valmistuksessa käytetyille tavaroille edellyttäen, että valmiiden tavaroiden ulkomainen ostaja on asettanut työkalut ja välineet korvauksetta valmistajan käyttöön;

7) Viitaten liitteen E.5. suositellun käytännön 37 kohtaan 8 Suomi ilmoittaa, että väliaikaista tai lopullista tullittomuutta ei myönnetä siinä tarkoitetuissa tapauksissa, mutta tuontitullien ja -verojen osittainen palautus voidaan myöntää jälleenviennissä eräissä tapauksissa;

8) Viitaten liitteen E.5. suositellun käytännön 37 kohtaan 14 Suomi ilmoittaa, että väliaikaista tai lopullista tullittomuutta ei myönnetä siinä tarkoitetuissa tapauksissa. Monet tällaisista tavaroista ovat kuitenkin vapautetut tullista muiden säännösten perusteella. Lisäksi osittainen verojen palautus myönnetään tieteellisiin tai opetustarkoituksiin maahantuodulle kirjoille;

9) Viitaten liitteen E.5. suositellun käytännön 37 kohtiin 17 ja 18 Suomi ilmoittaa, että väliaikaista tai lopullista tullittomuutta ei myönnetä näissä kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa;

10) Viitaten liitteen E.5. suositeltuun käytäntöön 38 Suomi ilmoittaa, että Suomen lainsäädännössä ei ole säännöksiä väliaikaisesta tullittomuudesta, johon liittyy osittainen vapautus tuontitulleista ja -veroista. Sen sijaan sovelletaan jälleenviennin yhteydessä tapahtuvaa osittaispalautusmenettelyä.

3 §.

Tarkempia määräyksiä liitteiden soveltamisesta antaa tarvittaessa tullihallitus.

Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 1980.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.