45/1980

SOPIMUS taloudellisesta, teollisesta ja teknillisestä yhteistyöstä Suomen Tasavallan ja Marokon Kuningaskunnan välillä

Suomen Tasavallan hallitus ja Marokon Kuningaskunnan hallitus, tahtoen lujittaa ja syventää maidensa välisiä ystävällisiä suhteita, haluten edistää yhteistyötä ja ottaen huomioon taloudellisen, teollisen ja teknillisen yhteistyön kehityksen lisäämisen molemminpuoliset edut, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet tekevät voitavansa rohkaistakseen ja lujittaakseen taloudellisen, teollisen ja teknillisen yhteistyön kehittämistä maidensa välillä tarkoituksenaan molemmin puolisen kehityksen Parantaminen.

2 artikla

Sopimuspuolet toteavat, että tässä sopimuksessa tarkoitettu taloudellinen, teollinen ja teknillinen yhteistyö saattaisi kattaa:

a) taloudellista, teollista tai teknillistä laatua olevien projektien yhteistoteuttamisen, milloin molempien maiden julkisten tai yksityisten elinten, laitosten tai yritysten välisestä yhteistyöstä on välittömästi tai välillisesti hyötyä.

b) molempien maiden julkisten tai yksityisten elinten tai laitosten tai yritysten välisen yhteistoiminnan, milloin sen tavoitteena on investointia edellyttävien tutkielmien yhteistoteutus;

c) asiantuntijain, teknillisten opettajien, teknikkojen ja harjoittelijain vaihdon;

d) talouselämää, teollisuutta ja tekniikkaa koskevien tietojen, julkaisujen ja kirjallisuuden vaihdon.

3 artikla

Edellisessä artiklassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi molemmat hallitukset rohkaisevat yksittäisiä järjestelyjä maidensa julkisten tai yksityisten elinten, laitosten tai yritysten välillä kummankin maan voimassaolevien lakien ja sääntöjen mukaisesti. Tässä tarkoituksessa ne huomioivat kaikki mainitulle yhteistyölle tarjoutuvat mahdollisuudet kiinnittäen erityistä huomiota kaivosteollisuuteen, maanviljelyyn, metsänhoitoon, matkailuun, teollisuuteen, energiatalouteen, infrastruktuuriin sekä kuljetus- ja viestintäalaan.

4 artikla

Perustetaan sekakomissio, jonka tehtävänä on

- tutkia tämän sopimuksen täytäntöönpanosta aiheutuvia ongelmia ja ratkaisuja niihin,

- ehdottaa toimenpiteitä ja suunnitelmia maiden välisten taloudellisten suhteiden kehittämiseksi.

Sekakomissio kokoontuu jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä vuoroin Suomessa ja vuoroin Marokossa.

5 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, jolloin molemmat hallitukset ovat ilmoittaneet, että kansainvälisten sopimusten voimaantulon edellyttämät perustuslailliset muodollisuudet on suoritettu.

Sopimus tehdään viideksi vuodeksi ja uusitaan sen jälkeen automaattisesti vuodeksi kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuolista vähintään kuuden kuukauden irtisanomisajalla sitä irtisano.

Tämän sopimuksen irtisanominen ei vaikuta kummankin maan julkisten tai yksityisten elinten, laitosten tai yritysten välisiin sopimuksiin, jos ne on tehty ennen irtisanomista.

Tehty Rabatissa 16 päivänä helmikuuta 1979 neljänä alkuperäiskappaleena, joista kaksi on ranskan ja kaksi arabian kielellä, kaikkien ollessa yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.