43/1980

SOPIMUS Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen kesken Suomen ja Neuvostoliiton lainkäyttövallan alueiden rajaamisesta kalastuksen alalla Suomenlahdella ja Itämeren koillisosassa

Suomen Tasavallan hallitus ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallitus,

pitäen lähtökohtanaan molempien maiden välisiä ystävällisiä naapuruussuhteita, jotka perustuvat Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta 6 päivänä huhtikuuta 1948 tehtyyn sopimukseen,

nojautuen Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen kesken merialueiden ja mannermaajalustan rajoista Suomenlahdella 20 päivänä toukokuuta 1965 tehtyyn sopimukseen ja Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen kesken mannermaajalustan rajasta Suomen ja Neuvostoliiton välillä Itämeren koillisosassa 5 päivänä toukokuuta 1967 tehtyyn sopimukseen,

ottaen huomioon molempien maiden pyrkimyksen turvata kalavarojen ja muiden elollisten luonnonvarojen säilyttäminen ja järkiperäinen hyväksikäyttö merialueillaan rannikoittensa edustalla,

ottaen huomioon YK:n III merioikeuskonferenssin suorittaman työn uuden merioikeutta koskevan yleissopimuksen valmistamiseksi,

haluten määrittää lainkäyttövallan rajat kalastuksen alalla Suomen ja Neuvostoliiton kesken Suomenlahdella ja Itämeren koillisosassa,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen kesken merialueiden ja mannermaajalustan rajoista Suomenlahdella 20 päivänä toukokuuta 1965 tehdyssä sopimuksessa sekä Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen kesken mannermaajalustan rajasta Suomen ja Neuvostoliiton välillä Itämeren koillisosassa 5 päivänä toukokuuta 1967 tehdyssä sopimuksessa määritelty raja on myös Suomen ja Neuvostoliiton lainkäyttövallan rajalinjana kalastuksen alalla kyseisillä merialueilla.

2 artikla

Lainkäyttövallan rajalinjana kalastuksen alalla Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kesken Itämeren koillisosassa 1 artiklassa mainitusta rajasta länteen on keskiviiva, joka alkaa edellä mainitun 5 päivänä toukokuuta 1967 tehdyn sopimuksen 1 artiklassa määrätystä pisteestä, jonka koordinaatit ovat 59°19,0' pohjoista leveyttä ja 21°47,0' itäistä pituutta ja joka vastaa pistettä, jonka koordinaatit ovat 59°18,7' pohjoista leveyttä ja 21°46,7' itäistä pituutta neuvostoliittolaisen vuonna 1976 julkaistun merikartan n:o 1150 koordinaattijärjestelmää. Edelleen tämä linja kulkee läntiseen suuntaan pisteen kautta, jonka koordinaatit ovat 59°11,5' pohjoista leveyttä ja 21°11,3' itäistä pituutta saman vuonna 1976 julkaistun kartan no 1150 mukaisesti.

3 artikla

Artiklassa 2 mainittu rajalinja on merkitty tämän sopimuksen liitteenä olevan vuonna 1976 julkaistun neuvostoliittolaisen merikartan n:o 1150 otteeseen, jonka mittakaava on 1:500 000.

4 artikla

Tämä sopimus on ratifioitava ja tulee voimaan ratifioimiskirjojen vaihtopäivästä lukien.

Ratifioimiskirjojen vaihto suoritetaan ensi tilassa Helsingissä.

Tehtiin Moskovassa 25 päivänä helmikuuta 1980 kahtena Suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, ja molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

(Sopimuksen liitteenä oleva merikartta on nähtävänä ja saatavana ulkoasiainministeriössä.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.