37/1980

Asetus Neuvostoliiton kanssa kalastuksesta ja hylkeenpyynnistä tehdyn sopimuksen voimassaoloajan jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen välillä 12 päivänä toukokuuta 1980 tapahtuneella noottienvaihdolla tehty sopimus kalastuksesta ja hylkeenpyynnistä 13 päivänä kesäkuuta 1969 tehdyn sopimuksen voimassaoloajan jatkamisesta kymmenellä vuodella 24 päivästä toukokuuta 1980 on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1980

Alkuperäinen sopimus: 24/1970

Neuvostoliiton kanssa kalastuksesta ja hylkeenpyynnistä tehdyn sopimuksen voimassaoloajan jatkamista koskeva sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton Helsingissä olevalle suurlähettiläälle.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1980

Herra Suurlähettiläs,

Viitaten Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen välillä 13 päivänä kesäkuuta 1969 tehtyyn kalastusta ja hylkeenpyyntiä koskevaan sopimukseen, jonka voimassaoloaika päättyy 24 päivänä toukokuuta 1980, ehdotan kunnioittavasti, että Suomi ja Neuvostoliitto sopisivat sopimuksen voimassaoloajan jatkamisesta seuraavaksi Viideksi vuodeksi 24 päivästä toukokuuta 1980 lukien. Ellei kumpikaan sopimuspuoli irtisano sopimusta vähintään kuusi kuukautta ennen mainitun viisivuotisen voimassaolokauden päättymistä, jää sopimus edelleen voimaan yhdeksi vuodeksi ja niin joka kerta seuraavan viisivuotiskauden kuluessa. Tällöin kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä vähintään kuusi kuukautta ennen sopimuksen kulumassa olevan yksivuotisen voimassaolokauden päättymistä.

Mikäli Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallitus on yhtä mieltä edellä olevasta, pyydän saada Suomen Tasavallan hallituksen puolesta ehdottaa, että tämä nootti ja Teidän Ylhäisyytenne vastaus siihen muodostaisivat Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen välisen sopimuksen 13 päivänä kesäkuuta 1969 tehdyn kalastusta ja hylkeenpyyntiä koskevan sopimuksen voimassaoloajan jatkamisesta.

Tämä sopimus tulee voimaan noottienvaihdon päivämääränä.

Vastaanottakaa, Herra Suurlähettiläs, suurimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 2. Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton Helsingissä oleva suurlähettiläs Suomen ulkoasiainministeriön valtiosihteerille.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1980

Herra Valtiosihteeri,

Minulla on kunnia vahvistaa saaneeni Teidän noottinne toukokuun 12 päivältä, joka kuuluu seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suomen edellä olevan nootin teksti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallitus on valmis pitämään Teidän noottinne ja tämän vastauksen Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen ja Suomen Tasavallan hallituksen välillä tehtynä sopimuksena 13 päivänä kesäkuuta 1969 tehdyn kalastusta ja hylkeenpyyntiä koskevan sopimuksen voimassaoloajan jatkamisesta.

Yllämainittu Sopimus astuu voimaan tämän nootin päivämääränä.

Vastaanottakaa, Herra Valtiosihteeri, suurimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.