35/1980

Asetus vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen I ja II listan muutosten voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston huumausainetoimikunnan 885. istunnossaan 14 päivänä helmikuuta 1980 hyväksymät vuonna 1961 tehdyn ja vuonna 1961 huumausaineyleissopimuksen (SopS 43/65 ja 42/75) I ja II listan muutokset ovat voimassa 23 päivästä huhtikuuta 1980 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1980.

Alkuperäinen sopimus: 43/1965

VUODEN 1961 HUUMAUSAINEYLEISSOPIMUS

Huumausainetoimikunnan päätökset 2 (S-VI) ja 3 (S-VI), tehty huumausainetoimikunnan 885:nnessä istunnossa 14 päivänä helmikuuta 1980:

Yleissopimukseen liittyvään listaan I liitetään

sufentaniili (N-[4-(metoksimetyyli)-1-[2-(2-tienyyli etyyli]-4-piperidyyli]propionianllidi)

tilidiini ( (+-)etyyli trans-2-(dimetyyliamino)-fenyyli-3-syklohekseeni-1-karboksylaatti)

Huumausainetoimikunnan päätös 1 (S-VI), tehty huumausainetoimikunnan 885:nnessä istunnossa 14 päivänä helmikuuta 1980:

Yleissopimukseen liittyvään listaan II liitetään

dekstropropoksifeeni (à-(+)-4-dimetyyliamino-1,2-difenyyli-3-metyyli-2-butyyli-propionaatti).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.