55/1978

Asetus Tsekkoslovakian kanssa yhteistoiminnasta matkailun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Prahassa 20 päivänä joulukuuta 1977 tehty Suomen Tasavallan hallituksen ja Tsekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan hallituksen välinen yhteistoimintaa matkailun alalla koskeva sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 7 päivänä kesäkuuta 1978 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 14 päivänä syyskuuta 1978, tulee voimaan 14 päivänä lokakuuta 1978 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1978.

SOPIMUS Suomen Tasavallan hallituksen ja Tsekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä matkailun alalla

Suomen Tasavallan hallitus ja Tsekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan hallitus;

haluten perustaa läheisemmän yhteistyön matkailun alalla;

myöntäen matkailun merkityksen molempien maiden talouselämän kehitykselle sekä myös keskinäisten ystävällisten suhteiden edelleen kehittämiselle;

pitäen mielessä matkailun edistämistä koskevat määräykset Helsingissä 1 päivänä elokuuta 1975 tehdyssä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päätösasiakirjassa;

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Sopimuspuolet kehittävät yhteistyötä Suomen Tasavallan ja Tsekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan välisen matkailun alalla.

Tässä tarkoituksessa sopimuspuolet edistävät

a) molempien maiden välistä matkailua kaikkien liikennemuotojen osalta;

b) matkatoimistojen ja muiden järjestöjen järjestämiä matkoja, matkustamista kulttuuri- ja urheilutilaisuuksien, kaupallisten näyttelyjen ja erityisten ammatillisten matkojen yhteydessä, kiinnittäen erityistä huomiota nuorison matkailuun;

c) läheisempää yhteistyötä molempien maiden matkailuviranomaisten sekä matkailun kehittämiseen osallistuvien järjestöjen ja laitosten välillä;

d) kokemuksia ja matkailun kehittämismenetelmiä koskevaa vaihtoa sekä ammatillisten julkaisujen, tutkimusmateriaalin, tilastollisen ja muun kotimaista ja kansainvälistä matkailua molemmissa maissa koskevan perusinformaation vaihtoa.

2 artikla

Keskinäisen matkailun kehittämiseksi sopimuspuolet pyrkivät luomaan edellytyksiä kansalaistensa parempaan informointiin matkailumahdollisuuksista toisessa maassa.

3 artikla

Sopimuspuolten asianomaiset matkailuviranomaiset tekevät pöytäkirjoja taikka valmistavat määräaikaisia ohjelmia tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi; tarpeen vaatiessa ne tarkastelevat ohjelmien toteutumista ja keskinäisen matkailun kehittymistä.

4 artikla

Keskinäiseen matkailuun liittyvät maksut suoritetaan Suomen ja Tsekkoslovakian Tasavallan välillä 23 päivänä helmikuuta 1959 allekirjoitetun maksusopimuksen ja sen voimassaolevien muutosten mukaisesti.

5 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmekymmentä päivää sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen diplomaattiteitse, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtiosäännön mukaiset vaatimukset on täytetty.

6 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta. Sen jälkeen sen voimassaolo jatkuu vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuoli ole sitä irtisanonut kirjallisesti diplomaattiteitse kuusi kuukautta ennen tällaisen ajanjakson päättymistä.

Tehty Prahassa 20 päivänä joulukuuta 1977 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.