34/1978

Asetus Seychellien kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan hallituksen ja Seychellien Tasavallan hallituksen välillä 12 päivänä toukokuuta 1978 tapahtuneella noottienvaihdolla tehty sopimus molemminpuolisesta viisumivapaudesta tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1978 niin kuin siitä on sovittu.

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 1978.

Seychellien kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta.

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Lontoossa oleva suurlähettiläs Seychellien Lontoossa olevalle viralliselle edustajalle.

Lontoossa 12 päivänä toukokuuta 1978

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että Suomen hallitus, haluten helpottaa matkustamista Suomen ja Seychellien välillä ja ottaen huomioon 12 päivänä heinäkuuta 1957 tehdyn sopimuksen passintarkastuksen poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla, on valmis tekemään sopimuksen Seychellien hallituksen kanssa seuraavin ehdoin:

1. Suomen kansalaiset, joilla on voimassaoleva Suomen passi, ovat esteettömät matkustamaan mistä tahansa Seychelleille ja oleskelemaan siellä enintään kolmen kuukauden ajan hankkimatta etukäteen viisumia.

2. Seychellien kansalaiset, joilla on voimassaoleva Seychellien passi, ovat esteettömät matkustamaan mistä tahansa Suomeen ja oleskelemaan siellä enintään kolmen kuukauden ajan hankkimatta etukäteen viisumia. Tämä kolmen kuukauden aika lasketaan saapumisesta mihin tahansa pohjoismaahan, joka on 12 päivänä heinäkuuta 1957 passintarkastusten poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla tehdyn sopimuksen osapuoli. Oleskelu missä tahansa näistä valtioista Suomeen saapumista edeltävän kuuden kuukauden aikana otetaan huomioon edellä mainittua kolmen kuukauden aikaa laskettaessa.

3. Viisumipakon poistaminen ei kuitenkaan vapauta Seychelleille saapuvia Suomen kansalaisia eikä Suomeen saapuvia Seychellien kansalaisia noudattamasta niitä Seychellien ja Suomen lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ulkomaalaisten maahantuloa, maassa oleskelua (tilapäistä tai pysyvää) ja työtä tai ammatin harjoittamista.

4. Molempien valtioiden asianomaisilla viranomaisilla on oikeus kieltää epäsuotavina pidettävien henkilöiden maahan tulo tai maassa oleskelu.

5. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1978. Kumpikin hallitus voi irtisanoa sen ilmoittamalla tästä kirjallisesti kahden kuukauden irtisanomisajalla. Kumpikin hallitus voi yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi tilapäisesti keskeyttää edellä olevien määräysten soveltamisen kokonaan tai osaksi, ja tästä keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava toiselle hallitukselle diplomaattiteitse.

Mikäli edellä olevat määräykset ovat hallituksenne hyväksyttävissä, ehdotan, että tämän kirjelmän yhdessä Teidän Ylhäisyytenne yhden. mukaisen kirjelmän kanssa katsottaisiin muodostavan hallitustemme välisen sopimuksen tässä asiassa.

Käytän tätä tilaisuutta hyväkseni uudistaakseni Teidän Ylhäisyydellenne korkeimman kunnioitukseni vakuutuksen.

NOOTTIENVAIHTO 2. Seychellien Lontoossa oleva virallinen edustaja Suomen Lontoossa olevalle suurlähettiläälle.

Lontoossa 12 päivänä toukokuuta 1978

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia viitata Teidän Ylhäisyytenne 12 päivänä toukokuuta 1978 päivättyyn kirjelmään n:o 2482, joka koskee passintarkastuksen poistamista pohjoismaiden välisillä rajoilla ja jossa ilmaistaan halu helpottaa matkustamista Suomen ja Seychellien Tasavallan välillä.

Lisäksi minulla on kunnia hallitukseni ohjeiden perusteella ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että Seychellien Tasavallan hallitus haluaa tehdä sopimuksen Suomen hallituksen kanssa seuraavin ehdoin:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Suomen edellä olevan nootin 1-5 kappaleen teksti.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Koska edellä olevat määräykset ovat hallitustemme hyväksyttävissä, on täten sovittu siitä, että tämän kirjelmän yhdessä Teidän Ylhäisyytenne yhdenmukaisen kirjelmän n:o 2482 kanssa katsotaan muodostavan hallitustemme välisen sopimuksen tässä asiassa.

Käytän tätä tilaisuutta hyväkseni uudistaakseni Teidän Ylhäisyydellenne korkeimman kunnioitukseni vakuutuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.