14/1978

Asetus Valtioiden välistä neuvoa-antavaa merenkulkujärjestöä koskevan yleissopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta

Lontoossa 17 päivänä lokakuuta 1974 Valtioiden välisen neuvoa-antavan merenkulkujärjestön (IMCO) 5. ylimääräisessä yleiskokouksessa Valtioiden välistä neuvoa-antavaa merenkulkujärjestöä koskevaan yleissopimukseen (SopS 20/59) tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 10 päivänä syyskuuta 1976 ja joita koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 19 päivänä lokakuuta 1976, ovat voimassa 1 päivästä huhtikuuta 1978 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1978

Alkuperäinen sopimus: 20/1959

Muutokset Valtioiden välistä neuvoa-antavaa merenkulkujärjestöä koskevaan yleissopimukseen (SopS 20-21/59, 50/67 ja 70/67)

10 artikla
Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

Ylimääräisellä jäsenellä on yleissopimuksen jäsenelle määräämät oikeudet ja velvollisuudet. Sillä ei kuitenkaan ole äänioikeutta eikä mahdollisuutta tulla valituksi neuvoston jäseneksi. Näillä varauksilla sanan "jäsen" yleissopimuksessa katsotaan sisältävän myös ylimääräiset jäsenet, ellei asiayhteydestä muuta johdu.

16 artikla
Nykyinen d kohdan teksti korvataan seuraavalla:

d) valita neuvostossa edustetuksi tulevat jäsenet 17 artiklan mukaisesti.

17 artikla
Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

Neuvostoon kuuluu kaksikymmentäneljä yleiskokouksen valitsemaa jäsentä.

18 artikla
Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

Valittaessa neuvoston jäseniä yleiskokous noudattaa seuraavia perusteita:

a) kuuden jäsenen on oltava valtioita, joilla on eniten etuja valvottavanaan kansainvälisen kauppamerenkulun palvelusten käytettäväksi asettamisessa;

b) kuuden jäsenen on oltava muita valtioita, joilla on eniten etuja valvottavanaan kansainvälisessä meritse harjoitettavassa kaupankäynnissä;

c) kahdentoista jäsenen on oltava valtioita, joita ei ole valittu a tai b kohdan perusteella, mutta joilla on erityisiä etuja valvottavanaan merikuljetuksissa tai merenkulussa ja joiden valinta neuvostoon takaa kaikkien tärkeimpien maailman maantieteellisten alueiden edustuksen neuvostossa.

20 artikla
Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

a) Neuvosto valitsee itselleen puheenjohtajan ja hyväksyy omat menettelytapasääntönsä, ellei yleissopimuksessa ole toisin määrätty.

b) Neuvosto on päätösvaltainen kuudentoista jäsenen ollessa läsnä.

c) Neuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai vähintään neljän jäsenen pyynnöstä kuukauden ilmoitusajalla niin usein kuin sen tehtävien asianmukaisen suorittamisen kannalta on välttämätöntä. Se kokoontuu sopiviksi katsomissaan paikoissa.

28 artikla
Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

Meriturvallisuuskomiteaan kuuluvat kaikki jäsenet.

31 artikla
Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

Meriturvallisuuskomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Se valitsee toimihenkilönsä vuosittain ja hyväksyy omat menettelytapasääntönsä.

32 artikla
Tämä artikla poistetaan.

33-63 artikla numeroidaan vastaavasti uudelleen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.