58/1977

Alkuperäinen sopimus: 34/1934

SOPIMUS Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken 7 päivänä marraskuuta 1933 tehdyn konkurssia koskevan pohjoismaisen sopimuksen muuttamisesta

Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan hallitukset ovat sopineet, että 7 päivänä marraskuuta 1933 tehdyn konkurssia koskevan pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla muutetaan näin kuuluvaksi.

10 artikla

Sellaisen tuomion tai sovinnon tunnustamisessa ja täytäntöönpanossa, joka koskee sopimusvaltiossa vireillä olevasta konkurssista aiheutuvaa oikeustoimen mitättömyyttä tai peruutumista, on noudatettava sen valtion lakia, jossa tunnustamista tai täytäntöönpanoa pyydetään.

Lainvoimainen päätös, jolla jonkin sopimusvaltion tuomioistuin on vahvistanut konkurssissa tehdyn akordin, olkoon voimassa muissakin sopimusvaltioissa.

Mitä tässä on sanottu olkoon noudatettavana siitä riippumatta, käsittääkö konkurssi yhdessä tai useammassa sopimusvaltiossa olevaa omaisuutta.

Sopimusvaltiot voivat liittyä tähän sopimukseen

a) allekirjoittamalla sen tekemättä ratifiointia koskevaa ehtoa tai

b) allekirjoittamalla sen ratifiointia koskevin ehdoin sekä sen jälkeen ratifioimalla sen.

Ratifioimisasiakirjat on talletettava Tanskan ulkoasiainministeriöön.

Sopimus tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka lähinnä seuraa kahden kuukauden kuluttua sen jälkeen, kun kolme sopimusvaltiota on liittynyt siihen, ja sitä sovelletaan konkurssiin ja konkurssitta tapahtuvaan julkiseen akordikäsittelyyn, joka on aloitettu voimaantulon jälkeen. Myöhemmin liittyneen valtion osalta sopimus tulee voimaan kaksi kuukautta sen jälkeen, kun tämä valtio on liittynyt sopimukseen.

Tanskan oikeusministeriö voi, neuvoteltuaan muiden sopimusvaltioiden oikeusministeriöiden kanssa, määrätä, että 7 päivänä marraskuuta 1933 tehtyä sopimusta siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen on sovellettava myös Färsaarilla ja Grönlannissa. Sovellettaessa sopimusta Fär-saarilla ja Grönlannissa voi Tanskan oikeusministeriö mainittua menettelyä noudattaen vahvistaa tehtäväksi sellaisia poikkeuksia, joita Fär-saarten tai Grönlannin erityiset olot voivat edellyttää.

Tämän vakuudeksi ovat valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Kööpenhaminassa 11 päivänä lokakuuta 1977 yhtenä suomen-, islannin-, norjan-, ruotsin- ja tanskankielisenä kappaleena, jossa on kaksi ruotsinkielistä tekstiä, toinen Suomea ja toinen Ruotsia varten.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.