80/1976

Alkuperäinen sopimus: 11/1949

Asetus kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 48 artiklaa koskevan muutoksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/49) 48 artiklan a kappaletta koskeva, 15 päivänä syyskuuta 1962 tehty muutospöytäkirja, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 4 päivänä tammikuuta 1963 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön huostaan 4 päivänä helmikuuta 1963, on voimassa 11 päivästä syyskuuta 1975 niin kuin siitä on sovittu.

2 §.

Edellä 1 §:ssä mainittu 48 artiklan a kappale on muutettuna näin kuuluva:

"Yleiskokouksen tulee vuosittain kokoontua neuvoston kutsusta sopivaan paikkaan ja aikaan. Ylimääräinen kokous voidaan milloin tahansa pitää neuvoston kutsusta tai kun vähintään viidesosa kaikista sopimusvaltioista on esittänyt pääsihteerille anomuksen."

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1976

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.