75/1976

Pöytäkirja

Allekirjoittaessaan tänään pohjoismaisen ympäristönsuojelusopimuksen ovat allekirjoittaneet valtuutetut edustajat sopineet seuraavien sopimuksen soveltamista koskevien selitysten liittämisestä sopimukseen.

Sovellettaessa 1 artiklaa on kiinteän tai nestemäisen jätteen, kaasun tahi muun aineen päästämistä vesistöön, järveen tai mereen maalta, rakennuksesta tai laitteesta pidettävä ympäristölle haitallisena toimintana ainoastaan, jos päästö aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa haittaa ympäristölle.

Naapurivaltiossa tapahtuvasta ympäristölle haitallisesta toiminnasta kärsimään joutuvan 3 artiklan mukaiseen oikeuteen esittää toisen valtion tuomioistuimelle tai hallintoviranomaiselle vaatimus, joka koskee vahingon korvaamista, on periaatteessa katsottava kuuluvan oikeus vaatia kiinteistön lunastamista.

Sopimuksen 5 artiklan on katsottava koskevan myös lupa-asioita, joissa käytetään lausuntomenettelyä ilman, että tämä liittyy kuulutus- tai julkiseen ilmoitusmenettelyyn.

Valtioiden on määrättävä valvontaviranomaisen palveluksessa oleva virkamies vaitiolovelvolliseksi sellaisen tiedon suhteen, jonka hän on saanut ammattisalaisuudesta, laitteesta tai liikesuhteesta käsitellessään toisessa maassa tapahtuvaa ympäristölle haitallista toimintaa koskevaa asiaa.

Tukholma 19 päivänä helmikuuta 1974.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.