72/1976

Asetus Meksikon kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan hallituksen ja Meksikon Yhdysvaltojen hallituksen välillä Mexicon kaupungissa 19 päivänä maaliskuuta 1975 taloudellisesta, teollisesta ja teknisestä yhteistyöstä tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 11 päivänä huhtikuuta 1975 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 10 päivänä syyskuuta 1976, on voimassa 10 päivästä syyskuuta 1976 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1976

SOPIMUS taloudellisesta, teollisesta ja teknisestä yhteistyöstä Suomen Tasavallan ja Meksikon Yhdysvaltojen hallitusten välillä

Suomen Tasavallan hallitus ja Meksikon Yhdysvaltojen hallitus,

haluten vahvistaa maiden välisiä ystävällisiä suhteita molempia osapuolia hyödyttävällä taloudellisella, teollisella ja teknisellä yhteistyöllä, ja

tunnustaen tällaisen yhteistyön merkityksen sekä haluten luoda mahdollisimman edulliset olosuhteet tämän sopimuksen tarkoittamilla aloilla tarjoutuvien mahdollisuuksien kehittämiseksi ja hyväksikäyttämiseksi,

ovat tehneet seuraavan sopimuksen:

1 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät edistämään ja kehittämään maiden välistä yhteistyötä talouden erityisesti teollisuuden ja kaupan - ja tekniikan aloilla.

2 artikla

Tämän päämäärän saavuttamiseksi sopimuspuolet pyrkivät edistämään yhteistyötä 1 artiklassa tarkoitetuilla aloilla seuraavin tavoin:

a) molempia osapuolia kiinnostavien projektien yhteinen valmisteleminen ja koordinoitu toteuttaminen;

b) asiantuntijoiden, tutkijoiden ja teknikoiden lähettäminen edellä mainittujen projektien puitteissa;

c) teknisen tietouden, tietoaineistojen ja julkaisujen vaihto;

d) tutkimuslaitosten kehittäminen;

e) symposioiden ja näyttelyjen järjestäminen;

f) mikä tahansa muu osapuolten sopima tapa.

3 artikla

Kummassakin maassa voimassaolevien lakien ja määräysten mukaisesti viralliset toimivaltaiset laitokset sekä järjestöt, yritykset ja muut yhteisöt sopivat tämän sopimuksen puitteissa tapahtuvan yhteistyön muodoista, menettelytavoista ja ehdoista.

4 artikla

Tämän sopimuksen täytäntöönpanoa valvoo molempien hallitusten huhtikuun 5 päivänä 1974 perustama sekakomissio. Komissio kokoontuu kumman tahansa sopimuspuolen pyynnöstä vuorotellen Suomessa ja Meksikon Yhdysvalloissa.

5 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan siitä päivämäärästä lukien, jolloin sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä oman lainsäädäntönsä edellyttämät muodollisuudet, ensin viiden vuoden ajaksi, jonka päätyttyä sen voimassaoloaika jatkuu itsestään toistaiseksi, ellei jompikumpi sopimuspuolista sano sitä irti kuutta kuukautta aikaisemmin.

Edellisessä kappaleessa määritelty sopimuksen voimassaolon päättyminen ei vaikuta toimeenpantavina olevien ohjelmien toteuttamiseen.

Tehty Méxicon kaupungissa maaliskuun 19 päivänä 1975 kahtena suomen ja espanjan kielisenä kappaleena, jotka ovat molemmat yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.