71/1976

Suomen Tasavallan hallituksen ja Italian Tasavallan hallituksen välinen lihan vientiä Suomesta Italiaan koskeva ELÄINLÄÄKINTÄSOPIMUS

Suomen Tasavallan hallitus ja Italian Tasavallan hallitus ovat, helpottaakseen maiden välistä lihatuotteiden kauppavaihtoa, päättäneet tehdä eläinlääkintäsopimuksen ja ovat siinä tarkoituksessa sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomen hallitus sitoutuu antamaan Italian viranomaisten määräämät sellaiset terveydelliset takuut Suomesta tapahtuvalle naudan, sian, lampaan ja vuohen jäähdytetyn ja pakastetun lihan tuonnille, jotka täyttävät tähän sopimukseen erottamattomana osana kuuluvassa luettelossa ja sen liitteissä mainitut ehdot, ja Italian hallitus puolestaan sitoutuu hyväksymään edellä mainitut ehdot täyttävän lihan tuonnin Suomesta.

2 artikla

Tehostaakseen tämän sopimuksen täytäntöönpanoa Suomen eläinlääkintöalan keskusviranomaisen tulee säännöllisin väliajoin toimittaa Italian eläinlääkintöviranomaisille eläinten tarttuvia tauteja koskevat tilastolliset kuukausitiedonannot samoin kuin täydelliset tiedot karjatalouden terveydellisestä tilasta.

Erikoisesti on sähkeitse ilmoitettava jokaisesta ensitoteamisesta, kun kyseessä on: suu- ja sorkkatauti, karjarutto, naudan tarttuva keuhkorutto, lampaan katarraalinen kuume, afrikkalainen sikarutto ja lammasrokko. Sähketietoa on täydennettävä yksityiskohtaisella selostuksella taudin alkuperästä, paikkakunnasta, jossa sitä on ensiksi todettu, sen leviämisestä, toimenpiteistä sen perinpohjaiseksi hävittämiseksi ja - kyseen ollessa suu- ja sorkkataudista - tartunnan aiheuttaneen viruksen tyypistä ja muunnoksesta.

3 artikla

Tämän sopimuksen edellyttämiä ehtoja ja takuita voidaan muuttaa, kun molempien sopimusmaiden eläinlääkintöalan keskusviranomaiset ovat sitä teknisesti sopineet, diplomaattiteitse nootteja vaihtamalla.

Italialainen sopimuspuoli pidättää itselleen oikeuden tämän sopimuksen terveydellisten takuiden ja ehtojen muuttamiseen, mikäli Italian tätä koskevassa lainsäädännössä tapahtuu muutoksia tuontimääräysten ja kansainvälisten velvoitteiden suhteen, joihin on ryhdytty multilateraalisten sopimusten perusteella tai normien johdosta, jotka ovat lähtöisin sellaisten yhteisöjen elimistä, joissa Italia on osallisena.

4 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua allekirjoittamisesta ja on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa kuukauden irtisanomisajalla.

Tehty Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1976 kahtena alkuperäisenä kappaleena suomen ja italian kielellä molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.