36/1975

Asetus Bulgarian kanssa yhteistoiminnasta matkailun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasianministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan hallituksen ja Bulgarian Kansantasavallan hallituksen välillä Varnassa 12 päivänä elokuuta 1974 allekirjoitettu sopimus yhteistoiminnasta matkailun alalla, jonka eräät määräykset eduskunta on hyväksynyt 23 päivänä toukokuuta 1975 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 23 päivänä kesäkuuta 1975 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 15 päivänä heinäkuuta 1975, on voimassa 14 päivästä elokuuta 1975 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 25 päivänä heinäkuuta 1975.

SOPIMUS Suomen Tasavallan hallituksen ja Bulgarian Kansantasavallan hallituksen välillä yhteistoiminnasta matkailun alalla

Suomen Tasavallan hallitus ja Bulgarian Kansantasavallan hallitus,

haluten kehittää ja lujittaa maittensa välisiä ystävällisiä suhteita ja edistää matkailumahdollisuuksien edelleen kehittymistä ja yhteistoimintaa matkailun alalla,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet edistävät ja tukevat yhteistyötä matkailun alalla sekä muilla siihen liittyvillä aloilla.

Tämän mukaisesti sopimuspuolet pyrkivät edistämään muun muassa:

a) matkailuliikenteen kehitystä Suomen ja Bulgarian välillä;

b) kiinteämpää yhteistyötä molempien maiden matkailutoimintaa harjoittavien järjestöjen välillä;

c) matkailun kehittämisohjelmien ja menetelmien, ammatillisten julkaisujen, tutkimusaineiston sekä tilasto- ja muiden tähän alaan liittyvien tietojen vaihtoa.

2 artikla

Tämän sopimuksen toteuttamiseksi Matkailun edistämiskeskus Suomessa ja Matkailu- ja virkistyskomitea Bulgariassa laativat määräaikaisia ohjelmia yhteistyön muotojen, laajuuden ja taloudellisten ehtojen määräämiseksi huomioon ottaen kummankin sopimuspuolen sisäisen lainsäädännön vaatimukset.

3 artikla

Matkailusta aiheutuvat maksut suoritetaan Suomen Tasavallan ja Bulgarian Kansantasavallan välillä voimassaolevan maksusopimuksen pohjalta.

4 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua sen jälkeen kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että sopimuspuolten valtiosääntöjen tämän sopimuksen voimaan tulolle asettamat vaatimukset on täytetty.

5 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta. Sen voimassaoloaika jatkuu automaattisesti seuraavat viisi vuotta, ellei jompikumpi sopimuspuoli kuusi kuukautta ennen sopimuksen voimassaoloajan päättymistä ole sitä irtisanonut.

Tehty Varnassa elokuun 12 päivänä 1974 kahtena suomen- ja bulgariankielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.