19/1974

Asetus Korean Tasavallan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan ja Korean Tasavallan kesken Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1974 noottienvaihdolla solmittu sopimus molemminpuolisesta viisumivapaudesta tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1974, niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1974.

Korean Tasavallan kanssa tehty viisumivapaussopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Korean Tasavallan Helsingin-suurlähettiläs Ulkoasiainministeriön valtiosihteerille

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1974

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että pyrkimyksenään helpottaa matkoja Korean Tasavallan ja Suomen kesken, Korean Tasavallan hallitus on valmis tekemään Suomen hallituksen kanssa seuraavansisältöisen sopimuksen:

1. Korean Tasavallan kansalaiset, joilla on voimassaoleva ulkomaanpassi, saavat vapaasti saapua kansainväliseen liikenteeseen hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta Suomeen ja oleskella sen alueella korkeintaan 90 vuorokauden ajan tarvitsematta hankkia viisumia. Tämä 90 vuorokauden ajanjakso lasketaan saapumisesta pohjoismaiseen valtioon, joka on passintarkastuksen poistamisesta heinäkuun 12 päivänä 1957 tehdyn sopimuksen sopimusvaltio. Oleskelu kaikissa näissä valtioissa viimeisen kuuden kuukauden aikana ennen saapumista Suomeen lasketaan kuuluvaksi yllämainittuun 90 vuorokauden ajanjaksoon.

2. Suomen kansalaiset, joilla on voimassaoleva ulkomaanpassi, saavat vapaasti saapua kansainväliseen liikenteeseen hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta Korean Tasavaltaan ja oleskella sen alueella korkeintaan 60 vuorokauden ajan tarvitsematta hankkia viisumia. Suomen kansalaisille, jotka haluavat jatkaa oleskeluaan yli tämän ajanjakson, myönnetään asianomaisille Korean Tasavallan viranomaisille osoitetusta hakemuksesta välittömästi 30 vuorokauden viisumivapaan oleskelun pidennys. Oleskelu Korean Tasavallassa viimeisen kuuden kuukauden aikana ennen saapumista Korean Tasavaltaan lasketaan kuuluvaksi yllämainittuun 60 vuorokauteen.

3. Viisumipakon poistaminen ei vapauta Suomeen saapuvia Korean Tasavallan kansalaisia eikä vastaavasti Korean Tasavaltaan saapuvia Suomen kansalaisia velvollisuudesta noudattaa toisen valtion maahantuloa ja väliaikaista tai pysyvää oleskelua koskevia lakeja ja määräyksiä. He eivät saa ottaa työtä tai tointa tahi harjoittaa palkattua tai palkatonta ammattia hankkimatta työlupaa.

4. Kummankin valtion viranomaiset varaavat oikeuden kieltää pääsyn maahansa tai oleskelun siellä epäsuotaviksi katsotuilta henkilöiltä.

5. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1974. Sopimuspuolen hallitus voi väliaikaisesti keskeyttää kokonaan tai osittain edellämainittujen määräysten soveltamisen yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä. Sellaisesta keskeytyksestä on välittömästi ilmoitettava toisen sopimuspuolen hallitukselle diplomaattista tietä.

6. Sopimuspuolen hallitus voi irtisanoa tämän sopimuksen kirjallisesti ja irtisanominen tulee voimaan kuukauden kuluttua irtisanomisesta lukien.

Jos Suomen hallitus on valmis hyväksymään edelläolevat määräykset ehdotan että tämä nootti ja Teidän Ylhäisyytenne samansisältöinen vastaus muodostavat hallitustemme keskisen tätä asiaa koskevan sopimuksen.

Vastaanottakaa jne.

NOOTTIENVAIHTO 2. Ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Korean Tasavallan Helsingin-suurlähettiläälle

18 päivänä helmikuuta 1974

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia tunnustaa tänään päivätyn seuraavansisältöisen noottinne vastaanotto:

--------------------------------------------------------------

Vastauksena siihen minulla on kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että Suomen hallitus hyväksyy ylläolevan ehdotuksenne ja että noottinne ja tämä vastaus tulevat muodostamaan hallitustemme keskisen sopimuksen tässä asiassa.

Vastaanottakaa jne.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.