54/1971

Lisäsopimus Suomen ja Ruotsin kesken 17 päivänä helmikuuta 1949 uitosta Tornion ja Muonion rajajoissa tehtyyn sopimukseen

Suomen hallitus ja Ruotsin hallitus ovat katsoneet tarpeelliseksi tänään Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen yhteydessä tehdä tiettyjä lisäyksiä molempien maiden välillä 17 päivänä helmikuuta 1949 uitosta Tornion ja Muonion rajajoissa tehtyyn sopimukseen ja tällä sopimuksella vahvistettuun sääntöön, joka koskee uittoa Tornion ja Muonion rajajokien uittoväylästä, sekä tässä tarkoituksessa sopineet seuraavaa:

I artikla

Yhteisen uiton lopettamisesta Tornion ja Muonion rajajokien uittoväylissä sekä ennalleen palauttamistoimenpiteistä on määräyksiä tämän liitteenä olevassa lisäyksessä sääntöön, joka koskee uittoa Tornion ja Muonion rajajokien uittoväylässä.

II artikla

Mitä on säädetty lääninhallituksesta säännössä, joka koskee uittoa Tornion ja Muonion rajajokien uittoväylässä, koskee rajajokisopimuksessa tarkoitettua rajajokikomissiota. Komission tulee myös uittoyhdistyksen hallituksen tilalle, jos uittoyhdistystä ei enää ole.

III artikla

Uitosta Tornion ja Muonion rajajoissa tehdyn sopimuksen V artiklan mukaista maksua ei enää peritä. Maksut, jotka on peritty sanotun artiklan mukaisesti ja joita ei ole otettu käytettäväksi niitä varten määrättyyn tarkoitukseen on siirrettävä rajajokisopimuksen 9 luvun 8 artiklassa mainittuun rahastoon.

IV artikla

Kummankin maan viranomaisten asiana on sallia niiden, jotka vastaavat ennalleenpalauttamistyöstä, sitä johtavat tai siihen osallistuvat, sanottua työtä varten ylittää raja siellä, missä se työn kannalta on soveliasta, samoin kuin antaa heille mahdollisimman suuret helpotukset kysymyksen ollessa passista ja muista henkilöllisyyttä osoittavista asiakirjoista sekä siitä ajasta, jona rajan ylittäminen ja viipyminen toisen valtakunnan alueella voi tapahtua.

Tämä sopimus, joka on tehty kahtena suomen- ja ruotsinkielisenä kappaleena, on ratifioitava. Ratifiointiasiakirjat on mahdollisimman pian vaihdettava Helsingissä. Sopimus tulee voimaan kun se on ratifioitu, kuitenkin aikaisintaan samanaikaisesti rajajokisopimuksen kanssa. Kysymyksen ollessa erimielisyydestä valtioiden välillä tämän sopimuksen ja siihen liittyvän säännön tulkinnasta ja soveltamisesta sekä sopimuksen irtisanomisesta noudatetaan, mitä vuoden 1949 sopimuksen VI ja VII artiklassa on määrätty. Suomen- ja ruotsinkielisillä teksteillä on sama todistusvoima.

Minkä vakuudeksi allamainitut valtuutetut ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Tukholmassa 16 päivänä syyskuuta 1971.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.